Bij PoliDirect werken specialistische professionals die hun sporen hebben verdiend in het ziekenhuis en een passie hebben voor patiëntenzorg. Het team van gerenommeerde medisch specialisten bezien u en uw medische klachten vanuit de brede kennis en achtergrond. Het vriendelijk verplegend personeel biedt u de hoogste kwaliteit van zorg en professionele begeleiding in een prettige en ontspannen omgeving. Bij PoliDirect staan kwaliteit van de behandeling, klantvriendelijkheid en servicegerichtheid centraal. 

Al een afspraak bij PoliDirect en wilt u een informatiebrochure downloaden ? De volgende Polidirect patiënten informatiebrochures vindt u hier:


Brochure Coloscopie
Brochure Gastroscopie
Brochure Proctologie
Brochure Sigmoïdoscopie
Brochure Roesje
Brochure Schone darm afspraak in de ochtend
Brochure Reanimatiebeleid
Brochure Anale klachten
Brochure Kleine verrichtingen
Brochure Sterilisatie

Verzekerde zorg, net zoals in het ziekenhuis (zie passantentarieven 2018)

Net zoals in het ziekenhuis heeft PoliDirect met alle grote zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van behandelingen en onderzoeken bij PoliDirect. U kunt bij PoliDirect terecht met iedere verzekeringspolis en krijgt buiten de wettelijk verplichte eigen risico geen rekening voor een eigen bijdrage. Wilt u weten wat de passantentarieven van PoliDirect waren in 2017 kijk dan hier

Wij doen er alles aan uw bezoek aan PoliDirect zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Als u niet tevreden bent horen wij dit graag. Heeft u vragen n.a.v. deze informatie of het onderzoek, stelt u die dan gerust. Wanneer u een klacht heeft kunt u bellen met 088 8884555 of vult u uw klacht of vraag hier in. Hij vraagt wat u wilt dat er met uw klacht gebeurt. Dat kan een bemiddelingsgesprek inhouden of het vragen van een reactie van de persoon op wie uw klacht betrekking heeft. U kunt ook besluiten om uw klacht door de klachtencommissie te laten behandelen. De klachtenfunctionaris kan u over elk van deze stappen verder informeren.

PoliDirect ook voor uw Bevolkingsonderzoek darmkanker

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.

Hoe werkt het? Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of er bloed in uw poep zit. Omdat dit vaak niet goed te zien is met het blote oog wordt een klein beetje van uw poep onderzocht in het laboratorium. U kunt de test thuis uitvoeren en deze per post opsturen middels een retourenvelop. Als uit de uitkomst blijkt dat er sporen van bloed in de ontlasting zitten dan wordt u uitgenodigd voor een darmonderzoek.

Geen afspraak maken bij PoliDirect. PoliDirect is één van de centra die geselecteerd en gecertificeerd zijn om de darmonderzoeken te gaan uitvoeren. Is er bij het bevolkingsonderzoek bloed gevonden in uw ontlasting? Dan krijgt u een uitnodiging voor een maken van een afspraak voor darmonderzoek. In de uitslagbrief staat het nummer wat u hiervoor kunt bellen. Bij het maken van de afspraak wordt op basis van het aantal te reizen kilometers een centrum aan u voorgesteld. Dit kan bijvoorbeeld in het ziekenhuis maar u bent vrij om zelf te kiezen voor PoliDirect als dit voor u beter uitkomt.

Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt u contact opnemen met:

Informatielijn darmkanker
Bevolkingsonderzoek Zuid
t 088 00 01 333
e darmkanker@bevolkingsonderzoekzuid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur