Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Voor verwijzers

Gedurende de COVID-19 pandemie worden veel arbeid en middelen beschikbaar gesteld voor de opvang van COVID-19 patiënten en het controleren van de infectie. Om ook de zorg voor semi-acute patiënten te waarborgen kon er blijvend verwezen worden. Bij PoliDirect hebben we een tijdje triage gehanteerd aan de hand van een aantal criteria (in lijn met adviezen van verschillende beroepsverenigingen).

Inmiddels wordt de reguliere zorg overal in Nederland weer opgepakt. Ook bij PoliDirect.

We zijn begonnen met het stap voor stap uitbreiden van onze zorg, waarbij we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. In onze klinieken zijn maatregelen getroffen om om de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen. Op deze manier proberen we de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en kunnen we de reguliere zorg voorzetten om overbelasting van de gezondheidszorg tegen te gaan.

We houden de ontwikkelingen omtrent het virus en de maatregelen nauwlettend in de gaten. Ons protocol zal waar nodig worden aangepast aan de actuele situatie.

Hoe onze zorg op dit moment is ingericht:

Alle zorgvragen zullen zoveel mogelijk weer worden opgepakt. We plannen de zorg zo dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen haalbaar blijven voor iedereen.

  • Alle behandelingen en onderzoeken vinden in de klinieken plaats.
  • Poliklinische consulten, intakegesprekken, controle- en herhaalafspraken zullen zoveel mogelijk telefonisch of via video plaatsvinden. Indien de specialist het nodig vindt om de patiënt op locatie te zien, zal deze dit met de patiënt bespreken.
  • Patiënten die ouder zijn dan 70 jaar,  horen bij een risicogroep. We spreken dan van verhoogde kwetsbaarheid. Door middel van triage bepalen we hoe en wanneer we deze patiënten beste kunnen helpen.
  • Patiënten van 80 jaar of ouder die verwezen zijn voor een endoscopie, krijgen eerst een telefonisch consult met een van onze MDL-artsen of internisten. Samen met de patiënt bespreken we de gezondheidsklachten en kijken we naar de noodzaak van het onderzoek.
  • Waar patiënten voorheen op inloop een röntgenfoto konden maken bij onze locatie in Sliedrecht en Ridderkerk, moet hier nu van tevoren een afspraak voor gemaakt worden via 0184 43 42 68.
  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar. In situaties waar dit niet kan, dragen onze medewerkers een schort, handschoenen en chirurgisch mondmasker;
  • Vanaf heden staan we maar één begeleider per patiënt toe om te brengen en op te halen. Begeleiders worden geacht niet binnen te komen (Begeleiding die tevens als tolk fungeert of ouders van kinderen uitgezonderd);
  • Wij vragen patiënten bij binnenkomst uw handen te wassen;
  • Wij schudden tijdelijk geen handen;
  • Wij zullen in de klinieken de temperatuur van patiënten meten. Indien er sprake is van koorts, zal het onderzoek op dat moment niet doorgaan en verplaatst worden. Wij vragen de patiënt op dat moment naar huis te gaan en telefonisch contact op te nemen met zijn/haar huisarts.

Op de website van het RIVM vindt u de meest actuele informatie over COVID-19. Zij houden de situatie goed in de gaten. U kunt ook contact met hen opnemen via 0800 1351 als u vragen heeft.

Start typing and press Enter to search