Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Overal in Nederland wordt de reguliere zorg geleidelijk weer opgepakt. Ook bij PoliDirect.

We zijn begonnen met het stap voor stap uitbreiden van onze zorg, waarbij we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. In onze klinieken zijn maatregelen getroffen om om de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen.

Op deze manier proberen we de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en kunnen we de reguliere zorg voorzetten om overbelasting van de gezondheidszorg tegen te gaan.

We houden de ontwikkelingen omtrent het virus en de maatregelen nauwlettend in de gaten. Ons protocol zal waar nodig worden aangepast aan de actuele situatie.

Heeft u gezondheidsklachten?

Heeft u verkoudheidsklachten en koorts? Hoest u of ademt u moeilijk? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de GGD en vraag wat u moet doen. Blijf vooral thuis en ga niet naar uw huisarts of de spoedeisende hulp toe.

Welke voorzorgsmaatregelen zijn er op de klinieken genomen?

Alle zorgvragen zullen zoveel mogelijk weer worden opgepakt. We plannen de zorg zo dat de 1,5 meter afstand en andere maatregelen haalbaar blijven voor iedereen. Wees vrij om uw zorgen uit te spreken. We houden hier graag rekening mee!

 • Alle onderzoeken en behandelingen vinden plaats in de klinieken.
 • Poliklinische consulten, intakegesprekken, controle- en herhaalafspraken zullen zoveel mogelijk telefonisch of via video plaatsvinden. Indien de arts het nodig vindt om u op locatie te zien, zal de arts dit met u bespreken.
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar. In situaties waar dit niet kan, dragen onze medewerkers een schort, handschoenen en chirurgisch mondmasker.
 • Heeft u een begeleider nodig bij uw afspraak? Vanaf heden staan we maar één begeleider per patiënt toe om te brengen en op te halen. Begeleiders worden geacht niet binnen te komen (Begeleiding die tevens als tolk fungeert of ouders van kinderen uitgezonderd). Dit is wellicht lastig voor u, dat snappen we heel goed! Op deze manier proberen we echter de 1,5 meter afstand haalbaar te houden binnen de klinieken.
 • Wij vragen u bij binnenkomst uw handen te wassen;
 • Wij schudden tijdelijk geen handen;
 • Wij zullen in de klinieken uw temperatuur meten. Indien er sprake is van koorts, zal het onderzoek op dat moment niet doorgaan en verplaatst worden. Wij zullen u op dat moment vragen naar huis te gaan en telefonisch contact op te nemen met de huisarts;
 • Indien u een afspraak gepland heeft staan bij PoliDirect en u hoest en/of koorts heeft, neem dan contact met ons op om de afspraak te verplaatsen. De mailadressen en telefoonnummers van onze vestigingen vindt u op deze website bij de locaties;
 • Bent u ouder dan 70 jaar? Dan valt u in een risicogroep en spreken we van verhoogde kwetsbaarheid. Door middel van triage bepalen we hoe en wanneer we u het beste kunnen helpen.
 • Bent u ouder dan 80 jaar en verwezen voor een maag- of darmonderzoek? Dan krijgt u eerst een telefonisch consult met een van onze MDL-artsen of internisten. Samen met u bespreken we uw gezondheidsklachten en kijken we naar de noodzaak van het onderzoek.

Bedankt voor uw begrip!

Wat kunt u zelf doen om besmetting te voorkomen?
 • Was uw handen regelmatig met water én zeep;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg;
 • Als u moet niezen of hoesten, doe dit dan in uw elleboog;
 • Blijf zoveel mogelijk thuis;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Heeft u vragen over het coronavirus?

Op de website van het RIVM vindt u de meest actuele informatie over het Coronavirus. Zij houden de situatie goed in de gaten. U kunt ook contact met hen opnemen via 0800 1351 als u vragen heeft.

Start typing and press Enter to search