“De eerste Huisartsenraad een feit: we hebben samen hetzelfde doel: goede zorg met korte lijnen en goed contact”

De Huisartsenraad van PoliDirect is voor het eerst samengekomen. Deze groep van huisartsen komt viermaal per jaar bij elkaar om over casuïstiek en actuele thema’s in de zorg te spreken en met elkaar te kijken waar verbetering mogelijk is. Daarnaast zorgen de bijeenkomsten voor korte lijnen en goed contact tussen PoliDirect en de huisartsen. De eerste editie vond onlangs plaats met een zevental huisartsen uit Amsterdam in de NDSM Apotheek. Circe van Polidirect: “We krijgen enorm veel energie van de ideeën van huisartsen. Tijdens de Huisartsenraad spreken huisartsen elkaar rustig en zonder alle hectiek van de dag. Er ontstaan dan de beste ideeën om zorg te verbeteren en korte lijnen te stimuleren. En dat willen we natuurlijk allemaal!” 

‘Community of Practice’
Circe: “PoliDirect is altijd op zoek naar verbeteringen in de zorg. Ook het terugbrengen van zorgkosten hoort daarbij. Uiteraard staat goede zorg voor patiënten altijd voorop. Huisartsen staan in direct contact met patiënten en weten wat er speelt. Tegelijkertijd zijn ze enorm druk. We vinden het daarom belangrijk om op een ontspannen manier met elkaar van gedachten te wisselen met de huisartsen en dat kan tijdens de Huisartsenraad. Ik noem het de Community of Practice. Vakgenoten delen kennis en ervaring op een bepaald vakgebied. Alle partijen hebben er baat bij. Samen werken we aan een hoger doel – het verbeteren van de zorg.”

Wij zijn er juíst als aanvulling op het ziekenhuis
Jolijn: “Het beeld bestaat dat PoliDirect een privé-kliniek is en onze zorg niet verzekerd is. Dat is voor ons een aandachtspunt. Bij ons kan namelijk iedereen terecht voor verzekerde zorg bij specialisten. Soms weten patiënten maar ook huisartsen of specialisten in de ziekenhuizen dat niet. We merken dat dat een veelgehoorde, en begrijpelijke, vraag is. Maar iedereen is welkom hier. En dat willen we ook uitstralen. We zijn een serieuze partner in de zorg en vinden het heel belangrijk dat we van toegevoegde waarde zijn voor onze patiënten, maar ook zeker voor onze partners in de zorg. Dit is ook precies de reden voor de start van de Huisartsenraad. Zelf heb je niet altijd het beste idee, samen wel!”

“We vinden het belangrijk om op een ontspannen manier van gedachten te wisselen met de huisartsen en dat kan tijdens de Huisartsenraad.”

Circe en Jolijn Huisartsenraad

Succesvolle bijeenkomst
“De eerste Huisartsenraad was in onze ogen een groot succes”, ziet Circe. “Er was een heel goede energie en ook de reacties achteraf waren enthousiast.”

Ook huisartsen zien de waarde van de bijeenkomst: “We zien dat dit helpt om elkaar beter te vinden. De connectie tussen de eerste en tweede lijn is zo belangrijk. Door samen te werken kunnen we onze zorg beter passend maken.” 

Een andere huisarts noemt: “In de afgelopen Covid-periode denk ik dat juist door de zelfstandige behandelcentra onze zorg overeind is gebleven. Laten we daarom goed met elkaar kijken hoe we de samenwerkingen met elkaar kunnen intensiveren.” 

Weer een ander noemt: “Patiënten vinden het soms spannend om naar een andere zorgverlener te gaan dan het ziekenhuis dat ze zo bekend is. Als ze een keer zijn geweest, dan vinden ze het helemaal prima.” 

Waar kunnen we helpen? PoliDirect is juist daar van toegevoegde waarde
Jolijn: “Als dochter van een huisarts weet ik hoe belangrijk de korte lijnen zijn tussen specialisten en de huisarts. Ook mijn zussen zijn huisarts en kinderarts en kunnen daar over meepraten. Die korte lijnen heeft PoliDirect hoog in het vaandel staan. Daarnaast zien we bij PoliDirect graag dat we een passende aanvulling en ondersteuning zijn op de zorg die huisartsen en ziekenhuizen bieden. We doen dus niet zomaar wat. We willen graag inspelen op de behoeftes die er zijn. Die behoefte kan overigens per regio heel verschillend zijn. Een actueel thema dat bijvoorbeeld ter sprake kwam is de 1,5 lijns zorg. Huisartsen gaven aan graag eens met de specialisten aan tafel zouden willen zitten, om op deze manier van elkaar te leren. Ook kwam in deze bijeenkomst een mogelijke gedeeltelijke overname van de diabeteszorg aan bod, om een voorbeeld te geven. Met dit soort ideeën kunnen we wat. Dit nemen we mee in onze plannen en spelen waar kan er op in. Zo vullen we elkaar aan, daar zijn we voor, om elkaar te helpen, nietwaar?” 

“De connectie tussen de eerste en tweede lijn is zo belangrijk. Door samen te werken kunnen we onze zorg beter passend maken.” 

NDSM Apotheek
De locatie waar de eerste Huisartsenraad plaatsvond was ook niet geheel toevallig gekozen. Circe: “Natuurlijk kunnen we kiezen voor een chique vergadersetting. Maar zoals we al aangaven vinden we het juist belangrijk om bewust na te denken over wat we doen. Kosten laag houden. Er staan zoveel – al dan niet medische – gebouwen vrij in de avond. En zo kwamen we erop om in de NDSM Apotheek van Gerrit Jan Dannijs te vergaderen. Niet alleen een fantastische plek. Ook een mooie kans voor een kijkje in de keuken van een zorgpartner. Heel fijn dat dit kon. Zo snijdt het mes aan zoveel kanten!” Gerrit Jan, apotheker en eigenaar van het gezondheidscentrum, is enthousiast: “Mooi dat we zo de verbinding kunnen leggen tussen verschillende zorgpartners. Op onze beurt zou het fijn zijn voor de wijk als er ook een maatschap van artsen of specialisten bij ons in het gezondheidscentrum komt. Dat zou een mooie aanvulling zijn.”

Huisartsenraad NDSM

Ook in de Huisartsenraad van PoliDirect? 

Amsterdam was de eerste stad waar de Huisartsenraad van PoliDirect plaatsvond. De huisartsen in deze raad blijven een jaar aan. Binnenkort starten er ook Huisartsenraden in Breda en Eindhoven. Ben jij huisarts in een van deze steden en wil jij meedenken over een zo goed mogelijke zorg? Stuur Jolijn en Circe vooral een berichtje! 

Start typing and press Enter to search

Regje Blumer internist