Disclaimer & Privacy

Copyrights

Op alle door PoliDirect verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.

Een bezoeker van PoliDirect mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in PoliDirect opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van PoliDirect, ook niet via een eigen netwerk.

Privacystatement

Persoonlijke gegevens

De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen.

De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten en/of het beheersen van incidenten.

PoliDirect is verantwoordelijk voor deze bestanden. De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij diegene zijn of haar rechten kan uitoefenen wat betreft rectificatie (herstel van een fout), verwijdering en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiertoe dient de rechthebbende een door hem of haar ondertekend verzoek met zijn adresgegevens toe te sturen, opdat PoliDirect de bevestiging hiervan kan retourneren.

De rechthebbende van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door PoliDirect en alle filialen of onderdelen, zowel als door die bedrijven of instellingen die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten, zoals door de gebruiker verzocht.

Cookies

De websites van PoliDirect maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere de verschillende opvragingen van pagina’s meten en het gedrag van gebruikers analyseren.

Start typing and press Enter to search