Extra information about the invoice

You will find more information about the invoice you’ve received on this page, when you click on the button below.  Is there no answer for your question? Call us: 088 888 45 55 (Choose option 5).

Waarom declareert PoliDirect niet rechtstreeks bij mijn verzekeraar?

Indien mogelijk stuurt PoliDirect een factuur altijd direct naar uw verzekeraar. Als u heeft de factuur thuisgestuurd heeft gekregen, dan is het voor PoliDirect helaas niet mogelijk geweest de factuur namens u in te dienen.

Dit komt doordat er een contract tussen PoliDirect en uw verzekeraar geheel ontbreekt óf doordat de betreffende declaratiecode buiten het bestaande contract valt. De voorwaarden van de verzekeraar staan dan niet toe dat PoliDirect de factuur namens u indient.

Wat moet ik met de factuur doen?

De factuur hoeft u niet vooraf te betalen. U mag hem indienen bij uw verzekeraar. Dit kan digitaal of per post, afhankelijk van uw verzekeraar. Bewaar wel een kopie of het origineel voor uw eigen administratie. Weet u niet goed hoe u de factuur kunt indienen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van uw verzekeraar. Heeft u de factuur ingediend, maar na 3 weken nog niets van uw verzekeraar vernomen, dan kunt u ervan uitgaan dat er ergens iets is misgegaan. Wij raden u dan aan contact op te nemen met uw verzekeraar.

Wat is een vergoedingenoverzicht?

Op de website of app van de verzekeraar of per post ontvangt u een vergoedingenoverzicht, ook wel overzicht afgehandelde rekeningen genoemd. Hierop staat op welke wijze de verzekeraar de factuur heeft vergoed, het vergoede bedrag, het eigen risico en wat niet is vergoed (de eigen bijdrage). Met behulp van dit overzicht kunt u bepalen wat u dient te betalen aan PoliDirect.

Maakt u minder over dan het factuurbedrag wegens een eigen bijdrage, stuur dan een kopie van het vergoedingenoverzicht per e-mail naar pt@polidirect.nl of per post aan PoliDirect, Richard Holkade 14, 2033 PZ Haarlem.

Welk bedrag moet ik aan PoliDirect betalen?

U betaalt bij PoliDirect hetzelfde als bij iedere andere zorgverlener die een contract met uw verzekeraar heeft. U betaalt namelijk alleen uw eigen risico zelf.

Op het vergoedingenoverzicht vindt u het vergoede bedrag en het eigen risico. Deze twee bedragen bij elkaar, is wat u over dient te maken aan PoliDirect. Het uiteindelijk te betalen bedrag kan dus verschillen van het factuurbedrag. Dit is niet erg.

Onderstaande dient alleen als voorbeeld en is verder fictief:

Ingediend bedrag Vergoed bedrag Eigen risico Eigen bijdrage
€1000,- €500,- €225,- €275,-

In bovengenoemd voorbeeld zou u het volgende over dienen te maken aan PoliDirect:
€ 500,- (vergoed bedrag) + € 225,- (eigen risico) = € 725,-

Waar moet ik mijn geld naar overmaken?

U kunt uw betaling overmaken op NL95 RABO 0330 8905 65 ten name van Stichting PoliDirect. Graag altijd het factuurnummer vermelden. Dit begint met een jaartal, dus 2020, 2019 etc.

Ik wil graag een betalingsregeling afsluiten, kan dat?

Een betalingsregeling is mogelijk voor het eigen risico. Het door de verzekeraar vergoede bedrag dient u direct aan PoliDirect over te maken. Wilt u een betalingsregeling afsluiten? Stuur dan een e-mail naar pt@polidirect.nl en vermeld dat u een betalingsregeling wilt afsluiten. Stuur ook het vergoedingenoverzicht mee, omdat aan de hand daarvan de betalingsregeling bepaald kan worden. U ontvangt vervolgens per e-mail een reactie met daarin de betalingsregeling.

Ik heb een herinnering gehad, maar de oorspronkelijke factuur heb ik niet (meer).

Stuur een e-mail aan pt@polidirect.nl of bel met 088-888 45 55 (optie 5). Wij sturen u dan een kopie van de factuur. Een herinnering kunt u niet insturen naar de verzekeraar.

Wat is een eigen bijdrage?

Om meerdere redenen (meestal het ontbreken van een contract tussen uw zorgverzekeraar en PoliDirect) kan er een eigen bijdrage ontstaan. Deze hoeft u bij PoliDirect niet te betalen. Het uiteindelijk te betalen bedrag kan dus verschillen van het factuurbedrag. Dit is niet erg. De eigen bijdrage wordt kwijtgescholden.

Start typing and press Enter to search