Samenwerking met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

PoliDirect werkt samen met de NKR

 

Dit betekent dat we gegevens uitwisselen over darm- en huidkanker ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de behandeling ervan.

De NKR is een landelijk databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten in Nederland met kanker. Deze worden al sinds 1989 verzameld!

De gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de behandeling ervan. Dit zorgt voor een betere behandeling van de ziekte en een verbetering van de zorg voor mensen met kanker.

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert de databank (de NKR).

IKNL is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en ontvangt voor haar werkzaamheden een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur.

Datamanagers in dienst van het IKNL leggen de gegevens van patiënten met kanker voor elk ziekenhuis vast in de NKR. Dit gebeurt op wettelijke basis, via een daartoe samen met NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) opgestelde overeenkomst die de gegevensbescherming en andere relevante organisatorische, technische en wettelijke kaders regelt.

Wilt u weten wat dit voor u als patiënt kan betekenen, welke gegevens er uitgewisseld worden onder welke voorwaarden, of u bezwaar kan maken en waar we het allemaal voor doen? Klik dan hier om de digitale informatiebrochure van de IKNL te lezen.

Start typing and press Enter to search

tevreden patient darmonderzoek waardering polidirect- nieuwegein