Polidirect Specialisme Allergologie

Specialisme Allergologie

We onderzoeken of u allergisch of overgevoelig bent en kijken samen naar een passende behandeling.

Op de polikliniek Allergologie van PoliDirect helpen we patiënten met een allergie of overgevoeligheid voor bijvoorbeeld geneesmiddelen, insectengif of astma. De behandeling bestaat uit een onderzoek, diagnose en een behandeling. 

Welke zorgvragen behandelen we?

 • Allergie/hyperreactiviteit bovenste luchtwegen
 • Allergische huidaandoeningen
 • Astma
 • Geneesmiddelenallergie
 • Insectengifallergie
 • Overige zorgvragen Allergologie

Welke onderzoeken doet de allergoloog?

Via een uitgebreid intakegesprek met de allergoloog brengen we de klachten zo goed mogelijk in kaart. Van belang daarbij is dat de allergoloog bij het eerste bezoek zoveel mogelijk informatie van u krijgt.

Skinpriktesten/ Huidtesten

Via een huidtest onderzoeken we of u overgevoelig bent voor bepaalde allergenen. Allergenen zijn stoffen die geen kwaad kunnen maar die bij sommige mensen een allergische reactie kunnen oproepen. Deze stoffen komen voor in de lucht, denk aan huisstofmijten, pollen, huidschilfers van dieren en schimmels. Daarnaast komen deze stoffen voor in bijvoorbeeld voedingsmiddelen, insectengif en medicijnen.

Het meest voorkomende type allergische reactie is de zogenoemde directe allergische reactie. Klachten die bij dit type reactie horen, zijn onder andere hooikoorts en voedselallergie. De huidtest is een snelle manier om vast te stellen of er sprake is van dit type allergische reactie.

Plakproef

Als het vermoeden is dat een eczeem/huidklachten veroorzaakt worden door direct contact met bepaalde stoffen, dan voeren we een plakproef uit. Hierbij stellen we de huid bloot aan verschillende stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Bij dit onderzoeken plakken we deze stoffen vrijwel altijd op de rug.

Bloedonderzoek

Wanneer de huidtesten niet mogelijk zijn of wanneer aanvullende informatie nodig is, kan de allergoloog bloedonderzoek aanvragen om erachter te komen of u allergisch bent voor bepaalde stoffen. Het bloedonderzoek noemen we RAST-test (radioallergosorbenttest). De voordelen van een bloedonderzoek zijn:

 • U krijgt een betrouwbare uitslag.
 • Medicatie heeft geen invloed op de uitslag, deze kunt u dus blijven innemen.
 • Er is geen risico op een anafylactische reactie.

Spirometrie (blaastest)

Bij dit onderzoek krijgt u een mondstuk in uw mond dat is aangesloten op een apparaat. Daarna mag u zo diep mogelijk in ademen en zo hard mogelijk blazen. Door goed de instructies van de assistente op te volgen, kunnen we uw longfunctie meten.

Wat kost een bezoek aan PoliDirect?

De kosten voor een behandeling bij PoliDirect zijn gelijk aan de kosten die u betaalt voor een behandeling in een regulier ziekenhuis.
Lees hier meer uitleg over de zorgkosten- en verzekering.

Wat is de wachttijd?

De actuele wachttijden zijn per 27 september 2023:

Bovenstaande wachttijden worden maandelijks bijgehouden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Onze artsen:

 • Allergoloog, drs. Helma Lebbink (BIG: 49050378801)
  Allergoloog, drs. Helma Lebbink (BIG: 49050378801)
 • Allergoloog, dr. Olga Smeets Frantova (BIG: 29051689901)
  Allergoloog, dr. Olga Smeets Frantova (BIG: 29051689901)

U kunt voor dit onderzoek terecht bij de volgende locatie:

PoliDirect Amsterdam West
PoliDirect Amsterdam West

Burgemeester Röellstraat 24-26
1064 BP Amsterdam

Start typing and press Enter to search