Cardioloog, dr. Kushan Kazemi (BIG: 19916604601)

    BIG: 19916604601

    Dr. Kazemi is opgeleid tot cardioloog in het Erasmus MC te Rotterdam. Hij heeft zich voornamelijk toegespitst op patiënten met hartfalen, ritmestoornissen (inclusief pacemaker & ICD implantaties) en cardiale beeldvorming.

    “Ik geloof in de effectiviteit van kleinschaligere zorg van hoge kwaliteit dichtbij de patiënt. Ik vind het prettig om patiënten goed te begeleiden. Tijd, kennis, aandacht en duidelijkheid zijn de belangrijkste factoren die elke patiënt verdient. Daarnaast ben ik een sterke voorstander van anderhalvelijnszorg. Door nauwe samenwerking met huisartsen kunnen we onnodige zorg en ziekenhuisopnames voorkomen.”

    Start typing and press Enter to search

    Dr. Rene Strobel