Voorbereidingsoverzicht coloscopie

Indien u een darmonderzoek (coloscopie) zult ondergaan, is het zeer belangrijk dat de darm voldoende schoon is. Het voorbereiden van de darmen op de coloscopie, bestaat uit twee onderdelen: het vezelarme dieet en het laxeren met laxeermiddel ‘Moviprep’.

Achter onderstaande knoppen vindt u de voorbereidingsoverzichten in het Nederlands en Engels.

It is important that your intestines are sufficiently clean when you go into a intestinal examination (colonoscopy). To prepare your bowels for the examination, you should go on a low fibre diet starting twe days before the examination, and drink a laxative called Moviprep. Below you’ll find a preparation overview with all the information. Click on the button to open it.

Start typing and press Enter to search