Wetenschappelijk onderzoek bij PoliDirect

Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol bij de vooruitgang van de zorg. Het is de basis van de zorg zoals we deze nu kennen en waarop uw onderzoek en behandeling zijn gebaseerd. Als zorginstelling hechten we veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek en helpen we waar mogelijk.

Dit betekent dat u bij PoliDirect de vraag kunt krijgen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat meestal om het door u laten invullen van een vragenlijst, het (anoniem) verzamelen van medische gegevens of het vergelijken van twee bestaande behandelingen.

Het doel van zulke onderzoeken is om onze kennis en daarmee de zorg in de toekomst te verbeteren. Het onderzoek heeft meestal geen direct voordeel voor uzelf.

De uitvoerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek wordt altijd getoetst

Onderzoek dat bij PoliDirect wordt uitgevoerd, moet worden getoetst. Hierbij beslist de raad van bestuur of een onderzoek uitgevoerd mag worden of niet. Dit geldt voor alle vormen van onderzoek: zowel WMO-plichtig (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) als niet WMO-plichtig, zowel prospectief (bijvoorbeeld met vragenlijsten) als retrospectief (bijvoorbeeld met data uit het elektronisch patiënten dossier (EPD)), zowel grote gerandomiseerde studie (RCT‘s) als afstudeerprojecten. Ook onderzoeken die door een ander ziekenhuis, vereniging of bedrijf worden uitgevoerd waarbij alleen PoliDirect-patiënten worden onderzocht, moeten worden getoetst.

Door al het onderzoek te toetsen, kunnen we de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek bij PoliDirect waarborgen.

Waar wordt op gelet bij het toetsten van wetenschappelijk onderzoek?

WMO-plichtig onderzoek
WMO-plichtig onderzoek wordt alleen getoetst op de lokale uitvoerbaarheid. Alle methodologische en ethische aspecten zijn al beoordeeld door een erkende METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie).

Niet-WMO-plichtig onderzoek
Voor niet-WMO-plichtig onderzoek worden de onderzoeksmethode, ethische aspecten en organisatie beoordeeld.
Ook als het onderzoek niet onder de WMO valt, moet het voldoen aan een aantal wet- en regelgevingen zoals: de WGBO, de Gedragscode Gezondheidsonderzoek, de Code Goed Gebruik en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De toetsingsprocedure is bedoeld om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek bij PoliDirect te waarborgen.

Start typing and press Enter to search

Data analyse onderzoek wetenschap zorg PoliDirect