Zorgkosten en vergoeding

De zorg die u bij PoliDirect krijgt, valt in bijna alle gevallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat uw verzekeraar de zorgkosten moet vergoeden. U betaalt bij PoliDirect dus hetzelfde als in het ziekenhuis. U heeft wel, altijd een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Vergoede zorg

Elk jaar worden er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over prijzen voor het type zorg dat wordt gegeven. PoliDirect heeft met bijna alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoedingen en betaalregelingen.
Bekijk hier de afspraken per zorgverzekeraar

Eigen risico

Omdat de zorg van PoliDirect bijna altijd in de basisverzekering valt, worden zorgkosten vergoed door uw zorgverzekering. U betaalt altijd uw eigen risico aan uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico is wettelijk vastgelegd. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, om het premiebedrag te verlagen, dan kan het eigen risico hoger zijn.
Meer weten over het eigen risico

Eigen bijdrage

Het komt voor dat PoliDirect voor uw type zorg nog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Ook als deze onder de basisverzekering valt. U krijgt dan een deel van uw zorgkosten vergoed. Het kan voorkomen, dat uw zorgverzekeraar, u om een eigen bijdrage vraagt. Deze hoeft u niet te betalen! Deze kosten worden volledig overgenomen door PoliDirect. U betaalt dus altijd hetzelfde bedrag bij PoliDirect als bij andere zorgaanbieders.

Niet vergoede zorg

Onverzekerde zorg die buiten de basisverzekering valt, wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het gaat vaak om behandelingen zonder directe medische noodzaak. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan het zo zijn dat uw zorgverzekeraar deze kosten toch vergoed. Bekijk daarom altijd uw eigen polisvoorwaarden of u een tegemoetkoming in de zorgkosten krijgt. Komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar, dan heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig én een goedkeuring van uw zorgverzekeraar voor de geplande zorg.
Klik hier voor onze tarieven niet vergoede zorg

Betaling rekening

In bijna alle gevallen hebben wij een betaalregeling met uw zorgverzekeraar. In dit geval sturen wij de factuur direct naar uw zorgverzekeraar; u hoeft daar zelf niks voor te doen. Soms vragen wij u dan, om een acte van cessie te tekenen in de kliniek.

In het geval dat wij geen betaalregeling hebben, ontvangt u de zorgrekening van ons. De kosten kunt u zelf terugvragen bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie over teruggave zorgkosten

Vaststellen van de zorgrekening

Alle gegeven zorg wordt geregistreerd door een arts/ medisch specialist. Op basis van de registratie (Diagnose Behandel Combinatie) en gegeven zorg, wordt de zorgkosten berekend. Meer informatie over DBC’s

Acte van Cessie

De acte van cessie is een formulier waarin u PoliDirect toestemming geeft om namens u, uw rekening naar uw zorgverzekeraar te sturen. U hoeft dan verder niks te doen en ontvangt automatisch bericht via uw zorgverzekeraar.

Helaas is het nog steeds zo dat niet alle zorgverzekeraars een acte van cessie goedkeuren. Als dat bij u zo is, dan sturen wij de rekening naar u. Deze kunt u zelf opsturen naar uw zorgverzekeraar om uw teruggave te regelen. Meer weten hoe u uw zorgkosten terugvraagt?

Wat is het eigen risico

Iedereen in Nederland van 18 jaar of ouder is wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben. Ook heeft iedereen een eigen risico;

  • De hoogte daarvan heeft u aan het begin van uw contract met uw zorgverzekeraar afgesproken.
  • Het is het maximale bedrag dat u per jaar betaalt aan zorgkosten.
  • Alles wat meer is dan het eigen risico, wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

De Nederlandse overheid bepaalt elke jaar de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico. Op dit moment is het bedrag €385,-. U kunt dit zelf verhogen tot maximaal €885,- per jaar om zo uw maandelijkse zorgpremie te verlagen. Dit spreekt u af met uw zorgverzekeraar en wordt het vrijwillig eigen risico genoemd.

REKENVOORBEELD
Als u een onderzoek en behandeling ondergaat van €900,-, betaalt u (als u geen vrijwillig eigen risico heeft) tot maximaal €385,-. Het vergoede bedrag + eigen risico betaalt u aan PoliDirect. Een eventuele eigen bijdrage hoeft u niet te betalen. Heeft u al eerder het eigen risico betaald of een deel daarvan omdat u al zorg heeft ontvangen, dan wordt ook dit bedrag vergoed door de verzekeraar. U betaalt dus nooit meer aan eigen risico dan het wettelijk verplichte eigen risico óf u moet uitdrukkelijk hebben gekozen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico.

Tarieven niet verzekerde zorg

Niet verzekerde zorg is zorg die valt buiten de basisverzekering. Deze moet u zelf betalen. Mogelijk heeft u een aanvullende verzekering afgesloten? Dan worden deze kosten misschien toch vergoed of een deel daarvan. Controleer daarom altijd uw eigen verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Bij niet verzekerde zorg kunt u bijvoorbeeld denken een sterilisatie en niet medisch noodzakelijke besnijdenis van de man. Of aan behandelingen van de dermatoloog, die geen medische noodzaak hebben. Is uw zorg onverzekerd? Dan hoort u dat altijd vooraf en krijgt u ook een prijsindicatie van ons. Let op: het kan voorkomen dat van de prijzen wordt afgeweken. Dit wordt altijd met u besproken.

De betaling van niet verzekerde zorg moet u altijd voordat de ingreep plaatsvindt betalen. Ook als deze binnen een aanvullende verzekering valt. U kunt dan zelf uw zorgverzekering om een teruggave vragen. Weten hoe? Klik hier

[op basis van huidige voorbeeld]: Stel u wordt naar onze dermatoloog verwezen omdat u een verdachte moedervlek heeft. Tijdens uw eerste afspraak met de dermatoloog, blijkt dat de moedervlek geen kwaad kan. U kunt er dan alsnog voor kiezen om deze weg te laten halen, ook al is er geen medische noodzaak. De eerste afspraak wordt dan vergoed vanuit uw basisverzekering. Het verwijderen van de moedervlek betaalt u in dit geval zelf. Op het moment dat deze moedervlek wel moet worden verwijderd om medische redenen, valt het onder de basisverzekering

Passantentarieven

PoliDirect heeft afspraken met alle grote zorgverzekeraars over de vergoedingen van de zorg die wij bieden. U kunt bij ons terecht met iedere verzekeringspolis en hoeft voor verzekerde zorg alleen het eigen risico te betalen. Een eventuele bijdrage neemt PoliDirect van u over.

Weten wat de afspraken zijn met uw zorgverzekeraar? Bekijk hier de afspraken per zorgverzekeraar

Niet verzekerde zorg

Niet alle zorg is verzekerd. Naast de tarieven van de verzekerde zorg, vindt u hieronder ook een overzicht van alle niet verzekerde zorgproducten.

Passantentarieven

In Nederland is iedereen van 18 jaar of ouder wettelijk verplicht een zorgverzekering te hebben. Heeft u deze niet omdat u bijvoorbeeld een buitenlandse patiënt bent zonder Nederlandse zorgverzekering, dan geldt het “passantentarief”.

Teruggave zorgkosten

In bijna alle gevallen sturen wij de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U hoeft als patiënt daar niets aan te doen. Let wel op uw eigen risico. Daarvoor kunt u een rekening ontvangen van uw zorgverzekeraar. Wanneer wij geen betaalregeling hebben met uw zorgverzekeraar, krijgt u van ons een rekening, die u zelf naar uw zorgverzekeraar kunt sturen om een teruggave te krijgen.

Bekijk hier de afspraken per zorgverzekeraar

Eigen bijdrage

Het kan voorkomen dat op het vergoedingsoverzicht van uw zorgverzekeraar een eigen bijdrage staat voor de geleverde zorg bij PoliDirect. Ook als de zorg binnen de wettelijke basisverzekering valt. Deze kosten neemt PoliDirect over en hoeft u dus niet te betalen. U betaalt wel altijd uw eigen risico. Meer informatie over het eigen risico

Teruggave van zorgkosten in 6 stappen

In het geval wij geen betaalregeling hebben met uw zorgverzekeraar, heeft u 30 dagen om uw rekening aan ons te betalen. Stuur daarom zo snel mogelijk de rekening naar uw zorgverzekeraar, om een (deel van) de gemaakte zorgkosten terug te krijgen.

1. U ontvangt een rekening van PoliDirect.

2. Stuur de rekening door naar uw eigen zorgverzekering. Dit kan digitaal of per post. En bewaar een kopie voor uw eigen administratie

3. Uiterlijk binnen 3 weken krijgt u bericht van uw zorgverzekeraar over de hoogte van het bedrag dat u terugbetaald krijgt. Heeft u geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met uw verzekeraar.

4. U ontvangt het vergoede bedrag, met aftrek van uw eigen risico op uw bankrekening. Let op: u krijgt slechts een deel van de rekening terug van uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd het eigen risico

5. U stuurt PoliDirect een kopie van het vergoedingsoverzicht dat u heeft gekregen van uw zorgverzekeraar. Dit mailt u naar pt@polidirect.nl

5. U betaalt aan PoliDirect het (door de zorgverzekering) vergoede bedrag + uw eigen risico. De eigen bijdrage hoeft u niet te betalen!

 

A.
Het totaalbedrag op de rekening van PoliDirect
 
€. 725,00

 

B.
Op het vergoedingsoverzicht van uw verzekeraar staat:
 
Vergoede bedrag €. 345,00
Eigen risico €. 225,00
Eigen bijdrage €. 155,00
Totaal €. 725,00

 

C.
C. U betaalt aan Polidirect
 
Het (door de zorgverzekeraar) Vergoede bedrag €. 345,00
Eigen risico €. 225,00
Totaal €. 600,00

Hoogte zorgkosten

De overheid bepaalt welke zorg in de basiszorgverzekering is opgenomen en hoe klinieken en ziekenhuizen de geleverde zorg moeten registreren. De medisch specialist maakt daarvoor gebruik van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Hoe hoog zijn mijn zorgkosten?
De hoogte van de zorgkosten zijn pas achteraf duidelijk. De kosten zijn afhankelijk van:
Het type zorg, dat nodig is bij uw diagnose en behandeling: denk o.a. aan het voorschrijven van medicatie, een onderzoek, ingreep of operatie.
Het aantal bezoeken (of telefonische consulten) dat nodig was in uw zorgtraject.

De behandeling die u krijgt wordt geregistreerd in het DBC. Een DBC is de verzameling van alle zorg die een gemiddelde patiënt krijgt bij een gelijke diagnose of behandeling. Op uw rekening staan gemiddelde tarieven en niet de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Helaas kunnen we pas achteraf precies aangeven, welke zorgkosten er in totaal zijn gemaakt. Het is niet mogelijk om van tevoren te bepalen wat uw behandeling precies gaat kosten. Wij weten namelijk nooit van tevoren hoe uw zorg eruit komt te zien. Pas op het moment dat de medisch specialist u heeft gezien, een diagnose heeft gesteld én een behandelplan heeft gemaakt, kunnen wij een prijsindicatie afgeven.

Eigen risico en DBC

Zorgkosten die vallen in de basisverzekering worden verrekend met uw eigen risico. U betaalt het eigen risico in het jaar dat uw DBC wordt geopend. Meer weten over DBC’s

Opbouw zorgkosten

De overheid bepaalt welke zorg in de basiszorgverzekering is opgenomen en hoe klinieken en ziekenhuizen de geleverde zorg moeten registreren. Uw medisch specialist maakt daarvoor gebruik van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Wat is een DBC?

Alle zorg die u krijgt om een diagnose te kunnen stellen of een aandoening te behandelen worden als ‘zorgproduct’ in een DBC geregistreerd. Een DBC is een verzameling van alle zorgproducten die een gemiddelde patiënt krijgt bij uw diagnose of behandeling.

De behandeling die u krijgt wordt geregistreerd in het DBC. Een DBC is de verzameling van alle zorg die een gemiddelde patiënt krijgt bij een gelijke diagnose of behandeling. Op uw rekening staan gemiddelde tarieven en niet de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Helaas kunnen we pas achteraf precies aangeven, welke zorgkosten er in totaal zijn gemaakt. Het is niet mogelijk om van tevoren te bepalen wat uw behandeling precies gaat kosten. Wij weten namelijk nooit van tevoren hoe uw zorg eruit komt te zien. Pas op het moment dat de medisch specialist u heeft gezien, een diagnose heeft gesteld én een behandelplan heeft gemaakt, kunnen wij een prijsindicatie afgeven.

Hoe lang loopt een DBC?

Uw DBC openen wij op de dag van het eerste contact, denk bijvoorbeeld aan een telefonisch intakegesprek of consult. Minimaal 90 dagen en maximaal 120 dagen na uw onderzoek of behandeling bij PoliDirect, sluit uw DBC en maken wij de zorgrekening. Deze periode is in de Nederlandse wet vastgelegd.

Start typing and press Enter to search