Passantentarieven 2021*

DBC-zorgproduct consumentenomschrijving DBC-zorg productcode Declaratie code Integraal
tarief 2021
Infertiliteit 972804006 14B170 €485,85
Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 20109023 15A066 €1.387,50
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 20109034 15A077 €555,10
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 20110010 15A130 €806,25
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 20110018 15A138 €553,00
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker 20110035 15A154 €456,25
Consult op de polikliniek bij Blaaskanker 20110047 15A164 €256,25
Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 29499016 15A259 €962,50
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 29499017 15A260 €2.693,75
Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 29499021 15A264 €550,00
Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 29499022 15A265 €1.210,66
Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 29499027 15A270 €1.210,00
Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen daarvan 29499034 15A277 €290,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 29499039 15A280 €134,38
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) 40201013 15A295 €344,80
ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis 60607006 15A324 €1.416,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een slaapstoornis 60607016 15A333 €174,44
Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 70401002 15A379 €1.485,26
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de ooglens 70401003 15A380 €684,28
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens 70401004 15A381 €555,91
Operatie aan de ooglens bij een ziekte van de ooglens 70401007 15A384 €589,86
Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 70401008 15A385 €1.229,58
Staaroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de ooglens 70401009 15A386 €2.215,15
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens 70401011 15A387 €337,36
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de ooglens 70401012 15A388 €431,78
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens 70401013 15A389 €490,13
Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens 70401015 15A390 €307,66
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de ooglens 70401016 15A391 €115,63
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens 70401017 15A392 €211,11
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de ooglens 70401018 15A393 €204,75
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens 70401019 15A394 €262,04
Ingewikkelde operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk 70601002 15A395 €2.159,99
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een verhoogde oogdruk 70601003 15A396 €849,78
Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk 70601004 15A397 €1.170,17
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 70601005 15A398 €558,03
Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk 70601009 15A401 €515,59
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 70601011 15A402 €345,85
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde oogdruk 70601012 15A403 €405,26
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 70601013 15A404 €465,73
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een verhoogde oogdruk 70601014 15A405 €109,27
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 70601015 15A406 €187,77
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde oogdruk 70601016 15A407 €212,18
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 70601017 15A408 €259,92
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 79599002 15A433 €887,97
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan 79599003 15A434 €424,36
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de af 79599007 15A437 €305,53
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 79599008 15A438 €364,94
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan 79599009 15A439 €473,16
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 79599010 15A440 €106,09
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 79599011 15A441 €176,10
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 79599012 15A442 €201,57
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen 79599013 15A443 €284,32
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799003 15A456 €2.015,71
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799006 15A459 €1.265,65
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799007 15A460 €859,32
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suiker 79799022 15A473 €359,64
Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799025 15A476 €678,97
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799031 15A482 €201,57
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799032 15A483 €195,20
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suiker 79799033 15A484 €285,38
Laserbehandeling (focaal) van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799034 15A485 €481,64
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799036 15A487 €124,12
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog, geen netvliesaandoening 79799037 15A488 €90,17
Ingreep bij netvliesaandoening bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799038 15A489 €921,92
Operatieve ingreep bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799041 15A491 €748,99
Ooglidcorrectie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999020 15A525 €819,01
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) 99499015 15A610 €668,75
Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 99499019 15A611 €223,12
Uitgebreide operatie bij spataderen bij spataderen 99799006 15A704 €1.750,00
Dichtspuiten bij spataderen 99799026 15A724 €544,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij spataderen 99799029 15A726 €555,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij spataderen 99799031 15A727 €95,00
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899045 15A763 €593,75
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899063 15A779 €543,75
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899066 15A781 €277,67
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899072 15A786 €222,39
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 100501024 15A873 €931,25
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 100501028 15A877 €583,26
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD) 100501036 15A883 €216,44
1of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 110401030 15A942 €186,44
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 110901003 15A969 €1.274,23
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 110901006 15A972 €768,75
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen 110901009 15A975 €658,45
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 110901014 15A978 €208,65
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) 119899010 15A987 €768,75
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) 119899011 15A988 €1.287,50
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn) 119899017 15A994 €975,00
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van crohn) 119899018 15A995 €1.643,75
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) 119899025 15B001 €235,42
Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij een chronische ontsteking 119899026 15B002 €780,15
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van crohn) 119899029 15B004 €262,50
Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de dikke darm 119899030 15B005 €775,00
Een ingreep aan de huid of lasertherapie (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 120401007 15B012 €493,75
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 120401010 15B014 €142,90
Operatieve ingreep bij Nier- of urinestenen 140401003 15B198 €700,75
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Nier- of urinestenen 140401005 15B200 €499,95
Consult op de polikliniek bij Nier- of urinestenen 140401012 15B206 €231,25
Kijkoperatie bij Goedaardige prostaatvergroting 149999026 15B217 €890,00
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige prostaatvergroting 99899045 15B220 €731,25
Consult op de polikliniek bij Goedaardige prostaatvergroting 149999056 15B230 €195,10
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten 149999057 15B231 €662,50
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten 149999062 15B236 €668,75
Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten 149999071 15B242 €175,75
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Bekkenbodemklachten 149999072 15B243 €575,00
Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten 149999076 15B245 €218,75
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam 150101011 15B253 €318,75
Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals 181105006 15B286 €1.399,07
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals 181105007 15B287 €615,97
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals 181105012 15B291 €311,28
Sterilisatie van de man 210301002 15B343 €350,00
Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap 210301004 15B344 €456,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoekBehandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplant 210301006 15B346 €374,43
Behandeling of onderzoek poliklinisch / in dagbehandeling / klinisch bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen 210301008 15B347 €762,50
1 of 2 polikliniekbezoeken man bij voorkomen van zwangerschap 210301011 15B349 €194,00
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man) 210301011 15B349 €194,00
1 of 2 polikliniekbezoeken vrouw bij voorkomen van zwangerschap 210301015 15B350 €273,65
Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) 219699006 15B354 €462,08
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) 219699008 15B356 €424,63
Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek) 219699011 15B358 €263,91
follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) 219699014 15B361 €439,38
Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) 219699016 15B363 €426,54
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek) 219699019 15B365 €251,64
Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Consult op de polikliniek) 219699023 15B368 €273,52
1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD) 219699027 15B371 €190,06
Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 990089002 15B410 €1.610,50
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 990089004 15B411 €1.245,45
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 990089010 15B412 €966,85
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij lage rugklachten 990089041 15B418 €250,50
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor 20109041 15B506 €260,78
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij dikkedarm of endeldarmkanker 29199006 15B512 €1.550,00
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker 29199023 15B514 €968,00
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm 29199039 15B521 €731,25
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm 29199054 15B529 €237,50
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm 29199079 15B530 €2.212,50
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens een vervolg contact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 60301006 15B536 €501,54
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens een eerste contact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 60301007 15B537 €638,03
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 70801002 15B572 €1.208,36
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 70801003 15B573 €580,31
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 70801007 15B576 €422,23
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 70801008 15B577 €438,15
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 70801009 15B578 €498,62
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 70801010 15B579 €112,45
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 70801011 15B580 €234,45
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 70801012 15B581 €236,58
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbane 70801013 15B582 €314,02
Ingewikkelde operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 79499002 15B583 €2.189,69
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 79499003 15B584 €1.355,83
Operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 79499005 15B585 €2.127,10
Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging 79499006 15B586 €565,45
Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging 79499010 15B589 €332,06
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 79499012 15B591 €518,78
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 79499013 15B592 €118,82
Poli =1 met diagnostiek | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging 79499014 15B593 €177,17
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 79499015 15B594 €211,11
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 79499016 15B595 €312,96
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het oog 79699002 15B596 €1.163,80
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog 79699003 15B597 €544,24
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog 79699007 15B600 €326,75
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oog 79699008 15B601 €416,93
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog 79699009 15B602 €474,22
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het oog 79699010 15B603 €103,96
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog 79699011 15B604 €192,02
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oog 79699012 15B605 €238,70
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog 79699013 15B606 €291,74
Operatief herstel van een netvliesloslating en verwijderen trekvliezen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799002 15B607 €3.456,41
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799004 15B608 €874,18
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799005 15B609 €3.430,95
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ gl 79799008 15B610 €463,61
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799011 15B613 €2.024,19
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasach 79799017 15B614 €461,49
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799018 15B615 €372,37
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ gl 79799019 15B616 €429,66
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799020 15B617 €633,35
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799026 15B618 €112,45
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het o 79799027 15B619 €172,92
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799028 15B620 €215,36
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasach 79799029 15B621 €306,60
Laserbehandeling van beperkte delen van het netvlies (panretinale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het 79799035 15B623 €612,13
Laserbehandeling van grote delen van het netvlies (focale laser) of van glasvochttroebelingen (YAG-laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaa 79799039 15B624 €518,78
Uitgebreide operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799042 15B625 €765,96
Beperkte operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 79799044 15B626 €636,54
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 79799045 15B627 €3.456,41
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899003 15B629 €1.296,41
Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog 79899004 15B630 €1.041,80
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straal 79899005 15B631 €576,06
Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899008 15B634 €1.483,13
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvorm 79899010 15B635 €378,74
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899011 15B636 €460,43
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straal 79899012 15B637 €503,92
Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899013 15B638 €821,13
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899014 15B639 €105,02
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899015 15B640 €175,04
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899016 15B641 €254,61
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvorm 79899017 15B642 €298,11
Ingreep bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899019 15B643 €447,69
Operatie bij een ziekte van de oogkas 79999002 15B644 €2.189,69
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999003 15B645 €1.220,03
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999005 15B646 €580,31
Operatie aan de traanweg(en) bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999008 15B649 €519,84
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999010 15B650 €372,37
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999011 15B651 €538,93
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999012 15B652 €538,93
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999013 15B653 €101,84
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999014 15B654 €201,57
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999015 15B655 €242,94
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999016 15B656 €315,08
Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999019 15B657 €1.267,77
Operatie waarbij een dun metalen staafje in de traanwegen wordt ingebracht bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999021 15B658 €663,06
Ingreep bij een aandoening van ooglid/ traanapparaat/ oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999023 15B659 €406,32
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de borst 99499005 15B694 €850,00
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst 99499012 15B699 €437,50
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 99599002 15B705 €550,00
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 99599007 15B707 €262,50
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 99799019 15B731 €375,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 99799028 15B738 €225,00
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899012 15B745 €440,44
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899026 15B756 €261,81
Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899055 15B779 €615,37
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899069 15B784 €581,25
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart 99899075 15B786 €487,50
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899078 15B788 €257,94
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899082 15B791 €453,64
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899085 15B793 €206,24
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899088 15B796 €550,00
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899091 15B798 €165,45
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het hart 99899094 15B801 €535,84
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 99899097 15B803 €196,70
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma 100501044 15B816 €906,25
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij astma 100501045 15B817 €575,38
1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma 100501046 15B818 €198,16
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ziekte van de onderste luchtwegen 100501055 15B826 €1.113,19
1of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium) 109999062 15B868 €271,58
Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een open been 129999054 15B874 €910,00
Behandeling van een open been met een tot en met vijf polikliniekbezoeken bij een open been 129999055 15B875 €310,00
Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 10501004 15B905 €473,69
Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 10501005 15B906 €445,00
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 10501008 15B909 €431,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 10501010 15B910 €187,50
Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 11101004 15B913 €443,75
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 11101008 15B917 €412,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 11101010 15B918 €215,04
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederhalskanker 20108090 15B950 €282,21
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen 20108229 15B987 €570,17
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel 20117008 15C003 €1.452,43
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel 20117019 15C007 €223,14
Ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel 28899028 15C018 €1.825,00
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel 28899033 15C022 €1.168,75
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel 28899034 15C023 €691,81
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel 28899035 15C024 €225,54
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel in de lever 28899043 15C031 €318,25
1 of 2 onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt 28999026 15C044 €1.168,45
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 29099007 15C053 €2.512,59
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas 29099031 15C069 €308,91
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker 29199154 15C096 €1.675,00
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij maagkanker 29199203 15C111 €2.703,00
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij maagkanker 29199206 15C114 €200,66
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker buikorganen 29199263 15C137 €1.700,00
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 29199264 15C138 €1.143,75
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen 29199266 15C140 €253,09
Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 29899004 15C187 €1.000,00
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 29899005 15C188 €865,00
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 29899007 15C190 €550,00
Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 29899008 15C191 €1.118,75
Poliklinische diagnostiek/ingreep, 1 of 2 dagverplegingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 29899011 15C194 €431,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 29899013 15C195 €131,25
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 39999006 15C223 €1.212,50
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 39999007 15C224 €2.044,19
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 39999015 15C231 €346,73
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van een hormoonafgevende klier 40401005 15C241 €1.106,25
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig 40401030 15C251 €280,25
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de stofwisseling 49799011 15C260 €881,10
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de stofwisseling 49799021 15C265 €964,38
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de stofwisseling 49799024 15C266 €290,94
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de schildklier 49899009 15C273 €887,50
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening van de schildklier 49899013 15C277 €650,00
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de schildklier 49899015 15C278 €368,86
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij vetzucht of ondervoeding 49999002 15C279 €1.150,19
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij vetzucht of ondervoeding 49999010 15C286 €814,95
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij vetzucht of ondervoeding 49999016 15C291 €525,95
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk 90301002 15C402 €497,63
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Hoge bloeddruk 90301004 15C404 €700,00
Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk 90301007 15C406 €212,50
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Hoge bloeddruk 90301010 15C409 €570,35
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Hoge bloeddruk 90301013 15C412 €631,25
Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk 90301015 15C413 €333,58
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een
hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte
90501002 15C414 €495,57
Meer dan 2 bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een
longcirculatieziekte
90501006 15C418 €570,35
Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte 90501013 15C424 €287,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afsluiting van een longslagader (longembolie) 90501015 15C425 €213,09
Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) 99699029 15C428 €476,92
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling en risicomanagement bij een aandoening van slagaders of haarvaten 99699053 15C440 €459,26
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling en risicomanagement bij een aandoening van slagaders of haarvaten 99699053 15C440 €459,26
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) 99699057 15C443 €405,99
Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) 99699075 15C453 €290,24
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten 99699080 15C456 €399,26
1 of 2 polikliniekbezoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten 99699087 15C458 €216,73
Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699016 15C502 €993,75
Onderzoek of behandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699017 15C503 €925,00
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699018 15C504 €1.875,00
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699019 15C505 €743,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699021 15C506 €306,25
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de lever 110801003 15C538 €768,95
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van de lever 110801004 15C539 €1.366,96
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de lever 110801008 15C543 €780,53
Consult op de polikliniek bij Een leverziekte 110801010 15c544 €312,50
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van de anus 119499037 15C553 €2.257,77
Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499041 15C557 €2.025,00
Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het
maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
119499046 15C558 €643,75
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499047 15C559 €634,75
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499048 15C560 €606,25
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van de anus 119499049 15C561 €627,23
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499050 15C562 €337,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499051 15C563 €201,29
Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499056 15C567 €7.052,93
Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499059 15C570 €4.057,44
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499068 15C579 €2.247,94
Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499073 15C580 €1.862,50
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499074 15C581 €1.087,44
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 1194990075 15C582 €831,25
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499076 15C583 €1.080,37
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499077 15C584 €757,14
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499078 15C585 €265,00
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 119999002 15C598 €1.182,35
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 119999007 15C602 €854,85
Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 119999011 15C603 €766,43
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 119999012 15C604 €2.075,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 119999015 15C606 €309,63
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 120201010 15C611 €152,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem 120301010 15C618 €151,20
1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren / zweetklieren 120701017 15C625 €337,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 120701018 15C626 €151,74
1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van haar/nagels 120701026 15C631 €350,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar 120701027 15C632 €152,24
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een pigmentstoornis 129999031 15C637 €415,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 129999040 15C644 €153,28
Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999049 15C652 €445,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999065 15C660 €192,73
Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 129999070 15C664 €838,42
1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 129999081 15C672 €141,01
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening 131999156 15C730 €928,14
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel 131999228 15C756 €280,00
Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel 131999256 15C765 €1.602,21
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de borst 140801013 15C831 €181,25
Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus 149399005 15C835 €980,67
Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 149399010 15C839 €1.181,66
Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 149399012 15C841 €1.718,75
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus 149399013 15C842 €850,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 149399022 15C849 €682,76
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stoornis van de menstruatiecyclus 149399028 15C853 €358,55
Operatieve ingreep bij een stoornis van de menstruatiecyclus 149399029 15C854 €1.747,81
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen 149399031 15C855 €237,50
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 149399035 15C858 €718,75
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 149399040 15C862 €259,98
Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus 149399042 15C863 €1.293,75
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn 149399043 15C864 €762,50
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij overgangsklachten 149399044 15C865 €435,85
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 149399048 15C868 €272,54
1 of 2 polikliniekbezoeken bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 149399051 15C870 €329,87
1 of 2 polikliniekbezoeken bij overgangsklachten 149399053 15C871 €225,00
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders 149599012 15C883 €540,40
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders 149599027 15C896 €550,55
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders 149599030 15C898 €229,29
Onderzoek van prostaatweefsel bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 149899002 15C900 €699,90
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 149899006 15C904 €468,75
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 149899012 15C909 €175,00
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 149899013 15C910 €1.009,00
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 149899017 15C912 €1.093,75
Blaasspoeling bij Klachten van de onderste urinewegen 149999005 15C913 €929,45
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Klachten van de onderste urinewegen 149999027 15C923 €718,75
1 tot 3 operaties bij Klachten van de onderste urinewegen 149999028 15C924 €889,75
Consult op de polikliniek bij Klachten van de onderste urinewegen 149999042 15C930 €218,75
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van urinewegen of prostaat 149999048 15C931 €525,25
1 tot 3 operaties bij Een aandoening van urinewegen of prostaat 149999049 15C932 €891,05
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van urinewegen of prostaat 149999069 15C937 €212,50
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking 179799007 15C959 €769,89
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen 179799010 15C962 €488,81
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 179799015 15C964 €228,62
Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen 179799021 15C968 €303,71
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen 182199007 15C972 €893,75
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen 182199008 15C973 €1.168,75
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen 182199019 15C981 €805,12
Operatieve ingreep bij algemene klachten 182199024 15C986 €2.612,05
2 of meer polikliniekbezoeken/ consulaties op afstand of second opinion(s) bij algemene klachten 182199025 15C987 €432,43
Consult op de polikliniek bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht 182199028 15C989 €390,00
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij algemene klachten 182199033 15C992 €906,70
1 of 2 polikliniekbezoeken op de afdeling heelkunde bij algemene klachten 182199045 15C997 €328,27
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 199199015 15D036 €265,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij hartrevalidatie 219799011 15D116 €769,72
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij de screening op erfelijke vormen van kanker 219899020 15D124 €630,71
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij de
screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten
219899036 15D136 €503,34
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten 219899038 15D138 €439,19
1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten 219899039 15D139 €238,40
Ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijn 990089014 15D304 €1.700,71
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij kanker 990089016 15D306 €1.344,45
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) 990089030 15D312 €1.345,85
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij kanker 990089034 15D315 €1.201,75
Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS) 990089046 15D319 €1.695,95
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij chronische pijn 990089047 15D320 €1.285,50
Minder complexe pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) 990089048 15D321 €1.140,50
Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijn 990089050 15D322 €945,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij kanker 990089053 15D324 €500,45
Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht 990089060 15D328 €1.450,50
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS) 990089061 15D329 €1.800,85
Minder complexe pijnbestrijding bij chronische pijn 990089062 15D330 €1.200,05
1 of 2 polikliniekbezoeken bij zenuwpijn 990089065 15D331 €326,25
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht 990089071 15D335 €1.146,80
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS) 990089072 15D336 €1.749,85
1 of 2 polikliniekbezoeken bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) 990089075 15D337 €300,90
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden 990089078 15D340 €955,50
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht 990089079 15D341 €880,05
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding bij chronische pijn 990089082 15D342 €325,25
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) 990089084 15D344 €885,85
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden 990089085 15D345 €785,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS) 990089088 15D346 €315,95
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) 990089090 15D348 €775,75
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn aan het gezicht 990089093 15D349 €325,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding in verband met pijn aan de ingewanden 990089097 15D350 €435,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn 990089099 15D351 €325,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) 990089101 15D352 €325,25
Kijkoperatie van de dikke darm bij de screening dikkedarm of endeldarmkanker 28899046 15D492 €1.238,75
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren 120201014 15D625 €443,75
Lichttherapie bij huidontsteking of eczeem 120301015 15D628 €1.068,75
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 120401013 15D629 €345,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 120401014 15D630 €378,99
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 129999086 15D634 €376,35
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999088 15D636 €315,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999089 15D637 €531,25
1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999091 15D639 €454,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 129999092 15D640 €418,75
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen 40401012 1,50E+287 €902,74
1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde functie van de bijschildklier 40401026 1,50E+294 €1.095,27
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever 49799025 1,50E+303 €807,08
Operatie aan de oogbol bij een verhoogde oogdruk 70601018 1,50E+306 €2.312,76
Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899020 1,50E+308 €2.312,76
Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79799047 1,50E+308 €2.312,76
Operatie aan de oogbol bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999004 15E308 €2.312,76
Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999017 15E309 €1.267,77
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst 99499016 15E311 €625,00
Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst 99499022 15E313 €287,50
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking hartziekte 99599004 15E316 €492,18
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 99599011 15E318 €297,65
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 120201007 15E331 €568,75
Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 120701015 15E332 €1.243,75
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 120301007 15E333 €531,25
Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 120301008 15E334 €315,00
Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 120701014 15E335 €955,08
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 120701015 15E336 €506,04
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999062 15E342 €618,75
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999078 15E344 €500,00
Frenulumplastiek 990356062 15E438 €329,55
Consult/Kinderchirurgie 990356076 15E445 €231,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening dikkedarm of endeldarmkanker 28899048 15E612 €206,25
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem 120301016 15E623 €606,25
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem 120301017 15E624 €343,75
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 199199016 15E625 €711,73
1 tot 2 dagbehandelingen / meer dan 2 polikliniekbezoeken / meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 199199017 15E626 €493,75
Poliklinische diagnostiek bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 99799057 15E735 €493,94
Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 99799058 15E736 €268,29
Onderzoek(en) en/of behandeling bij longontsteking 109999071 15E762 €1.510,27
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij longontsteking 109999073 15E764 €773,73
1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij longontsteking 109999074 15E765 €326,66
Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort 191301014 15E782 €641,00
Onderhuids inbrengen van een staafje vrouw ter voorkoming van zwangerschap 210301018 15E794 €480,00
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op ziekte of screening op late effecten behandeli 219899046 15E797 €889,84
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie 19999068 15E875 €368,75
Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 70401002 17A379 €1.485,26
Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 70401008 17A385 €1.229,58
Staaroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de ooglens 70401009 17A386 €2.215,15
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 79599010 17A440 €106,09
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 79599011 17A441 €176,10
sterilisatie van de man 17B343 €350,00
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het oog 79699010 17B603 €103,96
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog 79699011 17B604 €192,02
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899014 17B639 €105,02
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 79899015 17B640 €175,04
Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999019 17B657 €1.267,77
Ingreep bij een aandoening van ooglid/ traanapparaat/ oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999023 17B659 €406,32
Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 79999017 17E309 €1.267,77
Echografie van het hart. 39494 €149,16
Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 €141,35
BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 €50,84
Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting. 39844 €155,57
24-uurs bloeddrukmeting. 39848 €133,50
OZURDEX IMPLANTAAT IN APPLICATOR 700MCG 15685152 €1.128,10
EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML 15854981 €865,09
LUCENTIS INJVLST 10MG/ML WWSP 0,165ML 16016610 €806,46
AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML 15023753 €333,55
Eerste orthoptisch onderzoek. 39813 €107,93
Eerste optometrisch onderzoek (binoculair). 192848 €76,49
Uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek. 192856 €74,06
Standaard vervolg orthoptisch onderzoek. 39814 €68,78
Preventieve optometrische screening. 192854 €57,24
Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair). 192849 €54,77
Screening (intake) orthoptie. 192855 €37,83
Operatie aan de arm bij letsel 199299067 15D082 3.366,84
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte 19999066 15E873 890,91
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ziekte van de onderste luchtwegen 100501057 15B828 277,85
Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 120701023 15E337 639,18
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever 49799020 15E300 912,79
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever 49799027 15E303 337,50
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke vormen van kanker 219899021 15D125 266,39
Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 120401015 15d631 1.799,91
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde functie van de bijschildklier 40401028 15E294 806,61
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 120701024 15E338 608,44
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen 020108230 15B988 385,70
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen 40401024 15E292 325,35
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes (suikerziekte) 40201010 15A293 895,02
1 of 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 99799020 15B732 833,43
Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondo 119499040 15C556 2.010,18
Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening 131999206 15C746 339,42
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een nierontsteking 149599015 15C886 867,07
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 129999037 15E340 652,60
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 99899112 15E912 416,43
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemeen onderzoek 210101006 15D112 263,66
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op ziekte of bij de screening op late effecten van behandeling van kanker 219899037 15D137 875,34
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten 219899049 15E800 1.914,78
Onderhuids inbrengen van een hormonenstaafje bij een stoornis van de menstruatiecyclus 149399062 15E775 780,68
1 tot 3 Operaties bij urineverlies/ verzakking 149999063 15B237 1.164,77
Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 11101005 15B914 1.109,93
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig gezwel in de lever 28899041 15C029 1.722,93
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken 140801011 15C830 484,82
Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 149399026 15C852 3.052,63
Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening 120201013 15D624 2.163,35
Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis 129999093 15E768 2.036,53
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijn 990089031 15D313 1.378,06
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een te snel werkende schildklier 0049899010 15C274 961,67
Maximaal vijf behandelingen met compressietherapie bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open been 099799069 15E908 483,86
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 099899113 15E913 215,24
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart 099899118 15E917 457,85
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en beeldvormend onderzoek 131999209 15C749 963,15
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 039899023 15C222 380,15
Lichttherapie bij Een pigmentstoornis 129999084 15D632 1550,48

* Dit vergoedingsoverzicht is samengesteld op basis van openbare informatie, polisvoorwaarden en vergoedingenoverzichten, zoals gepubliceerd door de zorgverzekeraars voor het jaar 2021. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Start typing and press Enter to search