Passantentarieven 2021*

DBC-zorgproduct consumentenomschrijvingDBC-zorg productcodeDeclaratie codeIntegraal
tarief 2021
Infertiliteit97280400614B170€485,85
Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker2010902315A066€1.387,50
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker2010903415A077€555,10
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)2011001015A130€806,25
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas2011001815A138€553,00
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker2011003515A154€456,25
Consult op de polikliniek bij Blaaskanker2011004715A164€256,25
Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan2949901615A259€962,50
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan2949901715A260€2.693,75
Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan2949902115A264€550,00
Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan2949902215A265€1.210,66
Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan2949902715A270€1.210,00
Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen daarvan2949903415A277€290,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan2949903915A280€134,38
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte)4020101315A295€344,80
ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis6060700615A324€1.416,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een slaapstoornis6060701615A333€174,44
Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens7040100215A379€1.485,26
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de ooglens7040100315A380€684,28
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens7040100415A381€555,91
Operatie aan de ooglens bij een ziekte van de ooglens7040100715A384€589,86
Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens7040100815A385€1.229,58
Staaroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de ooglens7040100915A386€2.215,15
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens7040101115A387€337,36
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de ooglens7040101215A388€431,78
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens7040101315A389€490,13
Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens7040101515A390€307,66
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de ooglens7040101615A391€115,63
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens7040101715A392€211,11
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de ooglens7040101815A393€204,75
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens7040101915A394€262,04
Ingewikkelde operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk7060100215A395€2.159,99
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een verhoogde oogdruk7060100315A396€849,78
Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk7060100415A397€1.170,17
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk7060100515A398€558,03
Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk7060100915A401€515,59
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk7060101115A402€345,85
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde oogdruk7060101215A403€405,26
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk7060101315A404€465,73
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een verhoogde oogdruk7060101415A405€109,27
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk7060101515A406€187,77
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde oogdruk7060101615A407€212,18
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk7060101715A408€259,92
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand7959900215A433€887,97
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan7959900315A434€424,36
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de af7959900715A437€305,53
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand7959900815A438€364,94
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan7959900915A439€473,16
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand7959901015A440€106,09
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand7959901115A441€176,10
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand7959901215A442€201,57
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen7959901315A443€284,32
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979900315A456€2.015,71
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979900615A459€1.265,65
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979900715A460€859,32
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suiker7979902215A473€359,64
Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979902515A476€678,97
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979903115A482€201,57
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979903215A483€195,20
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suiker7979903315A484€285,38
Laserbehandeling (focaal) van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979903415A485€481,64
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979903615A487€124,12
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog, geen netvliesaandoening7979903715A488€90,17
Ingreep bij netvliesaandoening bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979903815A489€921,92
Operatieve ingreep bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979904115A491€748,99
Ooglidcorrectie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999902015A525€819,01
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)9949901515A610€668,75
Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart9949901915A611€223,12
Uitgebreide operatie bij spataderen bij spataderen9979900615A704€1.750,00
Dichtspuiten bij spataderen9979902615A724€544,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij spataderen9979902915A726€555,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij spataderen9979903115A727€95,00
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989904515A763€593,75
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989906315A779€543,75
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989906615A781€277,67
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989907215A786€222,39
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD)10050102415A873€931,25
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD)10050102815A877€583,26
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD)10050103615A883€216,44
1of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk11040103015A942€186,44
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier11090100315A969€1.274,23
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier11090100615A972€768,75
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen11090100915A975€658,45
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier11090101415A978€208,65
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa)11989901015A987€768,75
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa)11989901115A988€1.287,50
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn)11989901715A994€975,00
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van crohn)11989901815A995€1.643,75
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa)11989902515B001€235,42
Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij een chronische ontsteking11989902615B002€780,15
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van crohn)11989902915B004€262,50
Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de dikke darm11989903015B005€775,00
Een ingreep aan de huid of lasertherapie (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers12040100715B012€493,75
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers12040101015B014€142,90
Operatieve ingreep bij Nier- of urinestenen14040100315B198€700,75
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Nier- of urinestenen14040100515B200€499,95
Consult op de polikliniek bij Nier- of urinestenen14040101215B206€231,25
Kijkoperatie bij Goedaardige prostaatvergroting14999902615B217€890,00
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige prostaatvergroting9989904515B220€731,25
Consult op de polikliniek bij Goedaardige prostaatvergroting14999905615B230€195,10
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten14999905715B231€662,50
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten14999906215B236€668,75
Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten14999907115B242€175,75
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Bekkenbodemklachten14999907215B243€575,00
Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten14999907615B245€218,75
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam15010101115B253€318,75
Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals18110500615B286€1.399,07
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals18110500715B287€615,97
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals18110501215B291€311,28
Sterilisatie van de man21030100215B343€350,00
Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap21030100415B344€456,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoekBehandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplant21030100615B346€374,43
Behandeling of onderzoek poliklinisch / in dagbehandeling / klinisch bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen21030100815B347€762,50
1 of 2 polikliniekbezoeken man bij voorkomen van zwangerschap21030101115B349€194,00
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man)21030101115B349€194,00
1 of 2 polikliniekbezoeken vrouw bij voorkomen van zwangerschap21030101515B350€273,65
Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek)21969900615B354€462,08
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek)21969900815B356€424,63
Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek)21969901115B358€263,91
follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Behandeling of onderzoek op de polikliniek)21969901415B361€439,38
Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Behandeling of onderzoek op de polikliniek)21969901615B363€426,54
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek)21969901915B365€251,64
Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Consult op de polikliniek)21969902315B368€273,52
1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na inbrengen van een inwendige defibrillator (ICD)21969902715B371€190,06
Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten99008900215B410€1.610,50
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten99008900415B411€1.245,45
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten99008901015B412€966,85
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij lage rugklachten99008904115B418€250,50
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor2010904115B506€260,78
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij dikkedarm of endeldarmkanker2919900615B512€1.550,00
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker2919902315B514€968,00
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van dikke darm of endeldarm2919903915B521€731,25
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm2919905415B529€237,50
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarm2919907915B530€2.212,50
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens een vervolg contact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel6030100615B536€501,54
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens een eerste contact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel6030100715B537€638,03
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)7080100215B572€1.208,36
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)7080100315B573€580,31
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)7080100715B576€422,23
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)7080100815B577€438,15
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)7080100915B578€498,62
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)7080101015B579€112,45
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)7080101115B580€234,45
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)7080101215B581€236,58
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbane7080101315B582€314,02
Ingewikkelde operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien7949900215B583€2.189,69
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien7949900315B584€1.355,83
Operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien7949900515B585€2.127,10
Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging7949900615B586€565,45
Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging7949901015B589€332,06
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien7949901215B591€518,78
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien7949901315B592€118,82
Poli =1 met diagnostiek | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging7949901415B593€177,17
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien7949901515B594€211,11
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien7949901615B595€312,96
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het oog7969900215B596€1.163,80
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog7969900315B597€544,24
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog7969900715B600€326,75
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oog7969900815B601€416,93
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog7969900915B602€474,22
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het oog7969901015B603€103,96
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog7969901115B604€192,02
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oog7969901215B605€238,70
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog7969901315B606€291,74
Operatief herstel van een netvliesloslating en verwijderen trekvliezen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979900215B607€3.456,41
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979900415B608€874,18
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979900515B609€3.430,95
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ gl7979900815B610€463,61
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979901115B613€2.024,19
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasach7979901715B614€461,49
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979901815B615€372,37
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ gl7979901915B616€429,66
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979902015B617€633,35
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979902615B618€112,45
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het o7979902715B619€172,92
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979902815B620€215,36
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasach7979902915B621€306,60
Laserbehandeling van beperkte delen van het netvlies (panretinale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het7979903515B623€612,13
Laserbehandeling van grote delen van het netvlies (focale laser) of van glasvochttroebelingen (YAG-laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaa7979903915B624€518,78
Uitgebreide operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979904215B625€765,96
Beperkte operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog7979904415B626€636,54
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)7979904515B627€3.456,41
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989900315B629€1.296,41
Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog7989900415B630€1.041,80
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straal7989900515B631€576,06
Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989900815B634€1.483,13
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvorm7989901015B635€378,74
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989901115B636€460,43
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straal7989901215B637€503,92
Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989901315B638€821,13
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989901415B639€105,02
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989901515B640€175,04
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989901615B641€254,61
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvorm7989901715B642€298,11
Ingreep bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989901915B643€447,69
Operatie bij een ziekte van de oogkas7999900215B644€2.189,69
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999900315B645€1.220,03
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999900515B646€580,31
Operatie aan de traanweg(en) bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999900815B649€519,84
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901015B650€372,37
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901115B651€538,93
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901215B652€538,93
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901315B653€101,84
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901415B654€201,57
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901515B655€242,94
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901615B656€315,08
Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901915B657€1.267,77
Operatie waarbij een dun metalen staafje in de traanwegen wordt ingebracht bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999902115B658€663,06
Ingreep bij een aandoening van ooglid/ traanapparaat/ oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999902315B659€406,32
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de borst9949900515B694€850,00
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst9949901215B699€437,50
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel9959900215B705€550,00
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel9959900715B707€262,50
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat9979901915B731€375,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat9979902815B738€225,00
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989901215B745€440,44
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989902615B756€261,81
Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989905515B779€615,37
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989906915B784€581,25
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart9989907515B786€487,50
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989907815B788€257,94
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989908215B791€453,64
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989908515B793€206,24
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989908815B796€550,00
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989909115B798€165,45
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het hart9989909415B801€535,84
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma9989909715B803€196,70
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma10050104415B816€906,25
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij astma10050104515B817€575,38
1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma10050104615B818€198,16
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ziekte van de onderste luchtwegen10050105515B826€1.113,19
1of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de longblaasjes en de ruimte daartussen (het interstitium)10999906215B868€271,58
Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een open been12999905415B874€910,00
Behandeling van een open been met een tot en met vijf polikliniekbezoeken bij een open been12999905515B875€310,00
Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)1050100415B905€473,69
Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)1050100515B906€445,00
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)1050100815B909€431,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)1050101015B910€187,50
Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen1110100415B913€443,75
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen1110100815B917€412,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen1110101015B918€215,04
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederhalskanker2010809015B950€282,21
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen2010822915B987€570,17
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel2011700815C003€1.452,43
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel2011701915C007€223,14
Ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel2889902815C018€1.825,00
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel2889903315C022€1.168,75
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel2889903415C023€691,81
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel2889903515C024€225,54
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel in de lever2889904315C031€318,25
1 of 2 onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte waarbij het lichaam teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes aanmaakt2899902615C044€1.168,45
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas2909900715C053€2.512,59
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas2909903115C069€308,91
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij slokdarm of maagmondkanker2919915415C096€1.675,00
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij maagkanker2919920315C111€2.703,00
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij maagkanker2919920615C114€200,66
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker buikorganen2919926315C137€1.700,00
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen2919926415C138€1.143,75
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen2919926615C140€253,09
Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid2989900415C187€1.000,00
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid2989900515C188€865,00
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid2989900715C190€550,00
Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid2989900815C191€1.118,75
Poliklinische diagnostiek/ingreep, 1 of 2 dagverplegingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid2989901115C194€431,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid2989901315C195€131,25
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen3999900615C223€1.212,50
Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen3999900715C224€2.044,19
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen3999901515C231€346,73
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van een hormoonafgevende klier4040100515C241€1.106,25
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig4040103015C251€280,25
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de stofwisseling4979901115C260€881,10
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de stofwisseling4979902115C265€964,38
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de stofwisseling4979902415C266€290,94
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de schildklier4989900915C273€887,50
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening van de schildklier4989901315C277€650,00
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de schildklier4989901515C278€368,86
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij vetzucht of ondervoeding4999900215C279€1.150,19
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij vetzucht of ondervoeding4999901015C286€814,95
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij vetzucht of ondervoeding4999901615C291€525,95
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk9030100215C402€497,63
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Hoge bloeddruk9030100415C404€700,00
Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk9030100715C406€212,50
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Hoge bloeddruk9030101015C409€570,35
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Hoge bloeddruk9030101315C412€631,25
Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk9030101515C413€333,58
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een
hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte
9050100215C414€495,57
Meer dan 2 bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een
longcirculatieziekte
9050100615C418€570,35
Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte9050101315C424€287,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afsluiting van een longslagader (longembolie)9050101515C425€213,09
Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)9969902915C428€476,92
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling en risicomanagement bij een aandoening van slagaders of haarvaten9969905315C440€459,26
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling en risicomanagement bij een aandoening van slagaders of haarvaten9969905315C440€459,26
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)9969905715C443€405,99
Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)9969907515C453€290,24
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten9969908015C456€399,26
1 of 2 polikliniekbezoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten9969908715C458€216,73
Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel10969901615C502€993,75
Onderzoek of behandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel10969901715C503€925,00
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel10969901815C504€1.875,00
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel10969901915C505€743,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel10969902115C506€306,25
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de lever11080100315C538€768,95
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van de lever11080100415C539€1.366,96
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de lever11080100815C543€780,53
Consult op de polikliniek bij Een leverziekte11080101015c544€312,50
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van de anus11949903715C553€2.257,77
Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus11949904115C557€2.025,00
Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het
maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
11949904615C558€643,75
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus11949904715C559€634,75
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus11949904815C560€606,25
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van de anus11949904915C561€627,23
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus11949905015C562€337,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus11949905115C563€201,29
Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel11949905615C567€7.052,93
Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel11949905915C570€4.057,44
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel11949906815C579€2.247,94
Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel11949907315C580€1.862,50
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel11949907415C581€1.087,44
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel119499007515C582€831,25
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel11949907615C583€1.080,37
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel11949907715C584€757,14
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel11949907815C585€265,00
Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm11999900215C598€1.182,35
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm11999900715C602€854,85
Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm11999901115C603€766,43
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm11999901215C604€2.075,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm11999901515C606€309,63
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren12020101015C611€152,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem12030101015C618€151,20
1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren / zweetklieren12070101715C625€337,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren12070101815C626€151,74
1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van haar/nagels12070102615C631€350,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar12070102715C632€152,24
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een pigmentstoornis12999903115C637€415,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis12999904015C644€153,28
Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel12999904915C652€445,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel12999906515C660€192,73
Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte12999907015C664€838,42
1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte12999908115C672€141,01
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening13199915615C730€928,14
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel13199922815C756€280,00
Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel13199925615C765€1.602,21
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de borst14080101315C831€181,25
Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus14939900515C835€980,67
Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken14939901015C839€1.181,66
Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken14939901215C841€1.718,75
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus14939901315C842€850,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken14939902215C849€682,76
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stoornis van de menstruatiecyclus14939902815C853€358,55
Operatieve ingreep bij een stoornis van de menstruatiecyclus14939902915C854€1.747,81
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen14939903115C855€237,50
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider14939903515C858€718,75
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken14939904015C862€259,98
Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus14939904215C863€1.293,75
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn14939904315C864€762,50
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij overgangsklachten14939904415C865€435,85
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider14939904815C868€272,54
1 of 2 polikliniekbezoeken bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden14939905115C870€329,87
1 of 2 polikliniekbezoeken bij overgangsklachten14939905315C871€225,00
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders14959901215C883€540,40
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders14959902715C896€550,55
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders14959903015C898€229,29
Onderzoek van prostaatweefsel bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen14989900215C900€699,90
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen14989900615C904€468,75
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen14989901215C909€175,00
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen14989901315C910€1.009,00
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen14989901715C912€1.093,75
Blaasspoeling bij Klachten van de onderste urinewegen14999900515C913€929,45
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Klachten van de onderste urinewegen14999902715C923€718,75
1 tot 3 operaties bij Klachten van de onderste urinewegen14999902815C924€889,75
Consult op de polikliniek bij Klachten van de onderste urinewegen14999904215C930€218,75
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van urinewegen of prostaat14999904815C931€525,25
1 tot 3 operaties bij Een aandoening van urinewegen of prostaat14999904915C932€891,05
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van urinewegen of prostaat14999906915C937€212,50
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking17979900715C959€769,89
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen17979901015C962€488,81
1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking17979901515C964€228,62
Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen17979902115C968€303,71
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen18219900715C972€893,75
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen18219900815C973€1.168,75
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen18219901915C981€805,12
Operatieve ingreep bij algemene klachten18219902415C986€2.612,05
2 of meer polikliniekbezoeken/ consulaties op afstand of second opinion(s) bij algemene klachten18219902515C987€432,43
Consult op de polikliniek bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht18219902815C989€390,00
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij algemene klachten18219903315C992€906,70
1 of 2 polikliniekbezoeken op de afdeling heelkunde bij algemene klachten18219904515C997€328,27
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak19919901515D036€265,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij hartrevalidatie21979901115D116€769,72
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij de screening op erfelijke vormen van kanker21989902015D124€630,71
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij de
screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten
21989903615D136€503,34
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten21989903815D138€439,19
1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten21989903915D139€238,40
Ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijn99008901415D304€1.700,71
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij kanker99008901615D306€1.344,45
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)99008903015D312€1.345,85
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij kanker99008903415D315€1.201,75
Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)99008904615D319€1.695,95
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij chronische pijn99008904715D320€1.285,50
Minder complexe pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)99008904815D321€1.140,50
Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijn99008905015D322€945,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij kanker99008905315D324€500,45
Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht99008906015D328€1.450,50
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)99008906115D329€1.800,85
Minder complexe pijnbestrijding bij chronische pijn99008906215D330€1.200,05
1 of 2 polikliniekbezoeken bij zenuwpijn99008906515D331€326,25
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht99008907115D335€1.146,80
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)99008907215D336€1.749,85
1 of 2 polikliniekbezoeken bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)99008907515D337€300,90
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden99008907815D340€955,50
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht99008907915D341€880,05
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding bij chronische pijn99008908215D342€325,25
Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)99008908415D344€885,85
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden99008908515D345€785,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS)99008908815D346€315,95
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)99008909015D348€775,75
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn aan het gezicht99008909315D349€325,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding in verband met pijn aan de ingewanden99008909715D350€435,50
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn99008909915D351€325,00
1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)99008910115D352€325,25
Kijkoperatie van de dikke darm bij de screening dikkedarm of endeldarmkanker2889904615D492€1.238,75
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren12020101415D625€443,75
Lichttherapie bij huidontsteking of eczeem12030101515D628€1.068,75
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers12040101315D629€345,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers12040101415D630€378,99
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis12999908615D634€376,35
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel12999908815D636€315,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel12999908915D637€531,25
1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel12999909115D639€454,00
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte12999909215D640€418,75
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen404010121,50E+287€902,74
1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde functie van de bijschildklier404010261,50E+294€1.095,27
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever497990251,50E+303€807,08
Operatie aan de oogbol bij een verhoogde oogdruk706010181,50E+306€2.312,76
Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol798990201,50E+308€2.312,76
Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol797990471,50E+308€2.312,76
Operatie aan de oogbol bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999900415E308€2.312,76
Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901715E309€1.267,77
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst9949901615E311€625,00
Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst9949902215E313€287,50
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking hartziekte9959900415E316€492,18
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte9959901115E318€297,65
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren12020100715E331€568,75
Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren12070101515E332€1.243,75
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem12030100715E333€531,25
Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem12030100815E334€315,00
Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren12070101415E335€955,08
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren12070101515E336€506,04
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel12999906215E342€618,75
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel12999907815E344€500,00
Frenulumplastiek99035606215E438€329,55
Consult/Kinderchirurgie99035607615E445€231,25
1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening dikkedarm of endeldarmkanker2889904815E612€206,25
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem12030101615E623€606,25
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem12030101715E624€343,75
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak19919901615E625€711,73
1 tot 2 dagbehandelingen / meer dan 2 polikliniekbezoeken / meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak19919901715E626€493,75
Poliklinische diagnostiek bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten9979905715E735€493,94
Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten9979905815E736€268,29
Onderzoek(en) en/of behandeling bij longontsteking10999907115E762€1.510,27
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij longontsteking10999907315E764€773,73
1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij longontsteking10999907415E765€326,66
Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort19130101415E782€641,00
Onderhuids inbrengen van een staafje vrouw ter voorkoming van zwangerschap21030101815E794€480,00
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op ziekte of screening op late effecten behandeli21989904615E797€889,84
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie1999906815E875€368,75
Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens7040100217A379€1.485,26
Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens7040100817A385€1.229,58
Staaroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de ooglens7040100917A386€2.215,15
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand7959901017A440€106,09
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand7959901117A441€176,10
sterilisatie van de man17B343€350,00
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het oog7969901017B603€103,96
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog7969901117B604€192,02
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989901417B639€105,02
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol7989901517B640€175,04
Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901917B657€1.267,77
Ingreep bij een aandoening van ooglid/ traanapparaat/ oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999902317B659€406,32
Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas7999901717E309€1.267,77
Echografie van het hart.39494€149,16
Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.39755€141,35
BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D.39757€50,84
Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting.39844€155,57
24-uurs bloeddrukmeting.39848€133,50
OZURDEX IMPLANTAAT IN APPLICATOR 700MCG15685152€1.128,10
EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML FLACON 0,1ML15854981€865,09
LUCENTIS INJVLST 10MG/ML WWSP 0,165ML16016610€806,46
AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON 4ML15023753€333,55
Eerste orthoptisch onderzoek.39813€107,93
Eerste optometrisch onderzoek (binoculair).192848€76,49
Uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek.192856€74,06
Standaard vervolg orthoptisch onderzoek.39814€68,78
Preventieve optometrische screening.192854€57,24
Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair).192849€54,77
Screening (intake) orthoptie.192855€37,83

* Dit vergoedingsoverzicht is samengesteld op basis van openbare informatie, polisvoorwaarden en vergoedingenoverzichten, zoals gepubliceerd door de zorgverzekeraars voor het jaar 2021. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld. Derhalve kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Start typing and press Enter to search