Privacystatement sollicitanten PoliDirect

In dit privacystatement is vastgelegd hoe wij als PoliDirect omgaan met persoonsgegevens van sollicitanten. Bij het opstellen van dit privacystatement zijn wij uitgegaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inhoudsopgave

  1. Wie zijn we?
  2. Van wie verzamelen wij gegevens?
  3. Wanneer verzamelen wij gegevens?
  4. Welke gegevens verzamelen wij?
  5. Wat doen wij met deze gegevens?
  6. Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
  7. Vragen, opmerkingen, klachten, melden (mogelijk) datalek
  8. Zijn mijn gegevens veilig?

Wie zijn we?

Wij zijn PoliDirect, een organisatie van zelfstandige poliklinieken in Nederland, statutair gevestigd Prinsenhoeven 44 te Tilburg.

Om welke gegevens gaat het?

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van kandidaten die actief solliciteren op onze vacatures, dan wel open solliciteren.

Wanneer verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen gegevens wanneer kandidaten bij ons solliciteren door het sturen van een CV en motivatiebrief.

Welke gegevens verzamelen wij?

Als een kandidaat bij ons solliciteert (via de mail), hebben wij de volgende gegevens:

– CV
– Motivatiebrief
– Emailadres

Wat doen wij met deze gegevens?

Gegevens van onze sollicitanten komen binnen in een mailbox. De CV’s en brieven gebruiken wij om de juiste kandidaat te selecteren voor onze vacatures. De contactgegevens gebruiken wij om kandidaten uit te nodigen, een afwijzing of aanbieding te doen en een contract op te stellen. Nadat overeenstemming is bereikt over de aanbieding en het contract worden de gegevens in het personeelsdossier opgenomen.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

CV’s en motivatiebrieven worden door ons bewaard zolang de wervingsprocedure voor de betreffende vacature loopt. Dat is gemiddeld 2 maanden en maximaal 6 maanden. Is de vacature vervuld of wordt de kandidaat afgewezen? Dan worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij de kandidaat ons schriftelijk toestemming heeft gegeven om zijn gegevens in file te mogen houden. In dat geval bewaren wij de gegevens maximaal 24 maanden na datum van de toestemmingsmail. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de NVP.

Vragen, opmerkingen, klachten, melden (mogelijk) datalek

Mochten er vragen zijn over de privacy en veiligheid van gegevens, dan kan er altijd contact met ons worden opgenomen. Ook als er een vermoeden bestaat dat er een datalek heeft plaats gevonden, of er een zwakte is in ons privacy beleid, vernemen wij dat uiteraard graag. Dat mag ook anoniem. Wij zijn telefonisch bereikbaar via: 0800 888 45 55. Of per email: werken@polidirect.nl.
Wij willen er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Zijn mijn gegevens veilig?

Wij hebben passende maatregelen genomen persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige bewerking.

Start typing and press Enter to search