Zorgkosten en vergoeding

De zorg die u bij PoliDirect krijgt, valt in bijna alle gevallen onder de basisverzekering. Dit betekent dat uw verzekeraar de zorgkosten moet vergoeden. U betaalt bij PoliDirect dus hetzelfde als in het ziekenhuis. U heeft wel, altijd een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Vergoede zorg

Elk jaar worden er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over prijzen voor het type zorg dat wordt gegeven. PoliDirect heeft met bijna alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoedingen en betaalregelingen. De afspraken waren in 2022 en 2023 hetzelfde, vandaar dat bovenaan in het overzicht 2022 staat. Ook in 2024 gaan we uit van dezelfde afspraken.
Bekijk hier de afspraken per zorgverzekeraar

Eigen risico

Omdat de zorg van PoliDirect bijna altijd in de basisverzekering valt, worden zorgkosten vergoed door uw zorgverzekering. U betaalt altijd uw eigen risico aan uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico is wettelijk vastgelegd. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, om het premiebedrag te verlagen, dan kan het eigen risico hoger zijn.
Meer weten over het eigen risico

Eigen bijdrage

Het komt voor dat PoliDirect voor uw type zorg nog geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Ook als deze onder de basisverzekering valt. U krijgt dan een deel van uw zorgkosten vergoed. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar u om een eigen bijdrage vraagt. Deze hoeft u niet te betalen! Deze kosten worden volledig overgenomen door PoliDirect. U betaalt dus altijd hetzelfde bedrag bij PoliDirect als bij andere zorgaanbieders.

Niet vergoede zorg

Onverzekerde zorg die buiten de basisverzekering valt, wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het gaat vaak om behandelingen zonder directe medische noodzaak. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan het zo zijn dat uw zorgverzekeraar deze kosten toch vergoed. Bekijk daarom altijd uw eigen polisvoorwaarden of u een tegemoetkoming in de zorgkosten krijgt. Komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar, dan heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig én een goedkeuring van uw zorgverzekeraar voor de geplande zorg.
Klik hier voor onze tarieven niet vergoede zorg

Betaling rekening

In bijna alle gevallen hebben wij een betaalregeling met uw zorgverzekeraar. In dit geval sturen wij de factuur direct naar uw zorgverzekeraar; u hoeft daar zelf niks voor te doen. Soms vragen wij u dan, om een acte van cessie te tekenen in de kliniek.

In het geval dat wij geen betaalregeling hebben, ontvangt u de zorgrekening van ons. De kosten kunt u zelf terugvragen bij uw zorgverzekeraar.
Meer informatie over teruggave zorgkosten

Vaststellen van de zorgrekening

Alle gegeven zorg wordt geregistreerd door een arts/ medisch specialist. Op basis van de registratie (Diagnose Behandel Combinatie) en gegeven zorg, wordt de zorgkosten berekend. Meer informatie over DBC’s

Passantentarief: als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u (ondanks de wettelijke verplichting) niet bent verzekerd, moet u toch een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Dit wordt het passantentarief genoemd.

Start typing and press Enter to search