Over PoliDirect

Wie zijn we en wat doen we?

PoliDirect is een onafhankelijke zorgaanbieder en een door het ministerie van VWS erkende instelling van tweedelijns medisch specialistische zorg. In 2012 zijn wij gestart met als doel een oplossing te bieden voor de lange wachttijden in de zorg, vooral op het gebied van maag-, darm- en leverziekten (MDL-ziekten). We werken nauw samen met ziekenhuizen in de regio.

U kunt ons al op meerdere plekken in Nederland vinden en we blijven groeien. Bekijk hier waar u allemaal bij ons terecht kunt.

Inmiddels hebben wij ons aanbod aan specialismen al uitgebreid met onder andere cardiologie, chirurgie, dermatologie, gynaecologie, longgeneeskunde, pijnpoli, radiologie en urologie. Let wel: niet alle specialismen zijn op alle locaties aanwezig. Bekijk onze specialismepagina om te zien voor welke zorg u waar bij ons terecht kunt.

Veilig en comfortabel

Bij PoliDirect staan kwaliteit van de behandeling, klantvriendelijkheid en servicegerichtheid centraal. Wij bieden dezelfde hoogwaardige, kwalitatieve zorg als in het ziekenhuis. Bij PoliDirect werken medisch specialisten die hun sporen hebben verdiend in het ziekenhuis en voldoening halen uit persoonlijke patiëntenzorg. De patiënt staat bij ons, in alles wat wij doen, centraal.

Verzekerde zorg, net zoals in het ziekenhuis

Voor verzekerde zorg kunt u bij PoliDirect uitsluitend terecht met een verwijzing van een arts. Net zoals in het ziekenhuis heeft PoliDirect met alle grote zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van behandelingen en onderzoeken bij PoliDirect. U kunt bij ons terecht met iedere verzekeringspolis en krijgt buiten het wettelijk verplichte eigen risico geen rekening voor een eigen bijdrage. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina over de verzekerde en onverzekerde zorg.

Heeft u een klacht?

Uw klacht kunt u op onze klachtenpagina kwijt.

Wilt u weten hoe het beleid van PoliDirect is met betrekking tot reanimeren?

Bekijk dan ons reanimatiebeleid hier.

Hoe het werkt

Stap 1

Zorg dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. Bij PoliDirect kunt u voor verzekerde zorg, uitsluitend terecht met een verwijzing.

Stap 2

Na de verwijzing kunt u bellen met onze planning: 085-9020080. Zorg dat u uw geboortedatum en BSN-nummer bij de hand heeft.

Stap 3

U krijgt een intake. Dit kan bij PoliDirect ook online, via de e-mail! Heeft u een intakegesprek of consult op de locatie? Neem dan uw identificatie, zorgverzekeringspas en AMO (Actueel Medicatie Overzicht) mee.

Stap 4

Na de intake is het tijd voor het consult, onderzoek of de behandeling. Afhankelijk van het specialisme is deze afspraak bij stap 2 al gemaakt.

Stap 5

Bij uw eerste bezoek aan een van onze klinieken krijgt u toegang tot het wellbee patiëntenportaal, uw persoonlijke gezondheidsomgeving. Hierin krijgt u direct inzicht in uw dossier, afspraken, verslagen en andere documenten.

PoliDirect is er ook voor het bevolkingsonderzoek darmkanker

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen aan darmkanker helpen voorkomen.

Hoe werkt het?

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting zit. Omdat dit vaak niet goed te zien is met het blote oog wordt een klein beetje van uw poep onderzocht in het laboratorium. U kunt de test thuis uitvoeren en deze per post opsturen middels een retourenvelop. Als uit de uitkomst blijkt dat er sporen van bloed in de ontlasting zitten dan wordt u uitgenodigd voor een darmonderzoek.

U hoeft geen afspraak te maken.

PoliDirect is één van de centra die geselecteerd en gecertificeerd zijn door het RIVM om de darmonderzoeken uit te voeren. Is er bij het bevolkingsonderzoek bloed gevonden in uw ontlasting? Dan krijgt u een uitnodiging voor het maken van een afspraak voor een darmonderzoek. In de uitslagbrief staat het nummer wat u hiervoor kunt bellen. Bij het maken van de afspraak wordt op basis van het aantal te reizen kilometers een centrum aan u voorgesteld. Dit kan bijvoorbeeld in het ziekenhuis maar u bent vrij om zelf te kiezen voor PoliDirect als dit voor u beter uitkomt.

Logo Bevolkingsonderzoek

Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker kunt u contact opnemen met:

Informatielijn darmkanker
Bevolkingsonderzoek Zuid
T: 088 00 01 333
E: darmkanker@bevolkingsonderzoekzuid.nl

De informatielijn is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Wetenschap en PoliDirect

We zetten ons graag in voor de wetenschap in de zorg. Door deel te nemen aan wetenschappelijke onderzoeken steunen we de ontwikkelingen en verbeteringen in de zorg. Hieronder leest u waar we ons zoal mee bezig houden.

ZBC’s: dé oplossing voor werkloze jonge klaren MDL?

Aldus MAGMA, het tijdschrift van de Nederlandse vereniging van maag-darm-leverartsen (NVMDL). Angela Tjon (jonge klare en MDL-arts bij PoliDirect) en Jeroen Jansen (MDL-arts en medisch directeur PoliDirect) sloten aan bij het rondetafelgesprek voor MAGMA, het tijdschrift van de NVMDL. De stelling is: 'Het ZBC is de oplossing voor de huidige banenmarktproblematiek onder jonge klaren MDL'. [...]

Kom werken in ons nieuwe MDL-centrum!

Nieuw MDL-centrum op IJburg PoliDirect IJburg wordt verbouwd to MDL-focus centrum en krijgt er begin volgend jaar een tweede behandelkamer bij. Dit betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures en solliciteer als je onderdeel wilt worden van ons nieuwe scopieteam. Op 10 januari gaat de hamer erin. PoliDirect IJburg wordt [...]

Samenwerking met de Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

PoliDirect werkt samen met de NKR   Dit betekent dat we gegevens uitwisselen over darm- en huidkanker ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de behandeling ervan. De NKR is een landelijk databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten in Nederland met kanker. Deze worden al sinds 1989 verzameld! De gegevens worden gebruikt voor […]

Wetenschappelijk onderzoek bij PoliDirect

Wetenschappelijk onderzoek speelt een belangrijke rol bij de vooruitgang van de zorg. Het is de basis van de zorg zoals we deze nu kennen en waarop uw onderzoek en behandeling zijn gebaseerd. Als zorginstelling hechten we veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek en helpen we waar mogelijk. Dit betekent dat u bij PoliDirect de vraag kunt […]

Wilt u in onze centrale patiëntenraad?

PoliDirect is op zoek naar patiënten voor in de centrale patiëntenraad. Zou u in onze raad willen of wilt u meer informatie hierover? Mail dan naar info@polidirect.nl. Vast bedankt!

Start typing and press Enter to search