Zorgkosten en -verzekering

Er bestaat een hoop onduidelijkheid over de vergoeding van zorgkosten in de medisch specialistische zorg. We geven u hier graag meer duidelijkheid over.

Over één ding kunnen we meteen zekerheid bieden: U betaalt bij PoliDirect alléén het eigen risico en geen eigen bijdrage. De kosten voor een bezoek aan PoliDirect zijn daarmee gelijk aan die voor een ziekenhuisbezoek.

Basisverzekering
De zorg die u bij PoliDirect krijgt, valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat uw verzekeraar verplicht is om de kosten te vergoeden. De zorgkosten die in rekening gebracht worden, kunt u onderverdelen in:

  • het vergoede deel
  • het eigen risico
  • een eventuele eigen bijdrage

U bent verplicht om, net als in het ziekenhuis, uw eigen risico te betalen (als u nog eigen risico open heeft staan). Het is mogelijk dat de zorgverzekeraar een eigen bijdrage rekent voor de behandeling (bijvoorbeeld als er geen contract is met PoliDirect). U hoeft deze eigen bijdrage niet te betalen.* **

Uitzonderingen
* Dit geldt alleen voor de zorg die onder de basisverzekering valt. Hier bestaan enkele uitzonderingen op, waaronder de vasectomie (sterilisatie).  Lees hier meer over.

* * Let op: indien u de factuur niet binnen 6 weken na dagtekening van de factuur voldoet, vervalt de coulance regeling met betrekking tot het niet innen van de eigen bijdrage. Na deze periode is het totale bedrag van de factuur het bedrag dat u verschuldigd bent. Dit geldt ook wanneer u zich niet houdt aan afgesproken betalingsregelingen of iedere andere afspraak met betrekking tot betaling van de factuur.

Heeft u een vraag of behoefte aan persoonlijke uitleg? Mail dan naar pt@polidirect.nl of bel 088 888 45 55.

Hoe werkt de zorgkostenvergoeding bij PoliDirect?

Onderdelen factuur zorgkosten afgebeeld

Hoe gaat de financiële afhandeling?

De werkwijze van de financiële afhandeling hangt af van de geleverde zorg en het wel of niet aanwezig zijn van een contract met uw zorgverzekeraar. De financiële afhandeling start minimaal 90 dagen na uw bezoek aan PoliDirect. Om u niet meteen te overspoelen met informatie, zullen we tegen die tijd precies vertellen wat u moet doen als er iets van u wordt verwacht.

Afhankelijk van de uiteindelijk geleverde zorg en het wel of niet aanwezig zijn van een contract met uw verzekeraar, ontvangt u (a) een factuur van uw zorgverzekeraar voor het eigen risico of (b) een factuur van PoliDirect. Zie de afbeeldingen hieronder.

We kunnen u bij de balie vragen om een akte van cessie te ondertekenen. Met een akte van cessie geeft u PoliDirect toestemming om de factuur namens u in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Let op: niet elke verzekeraar staat dit echter toe. Indien de verzekeraar het niet toestaat, krijgt u zelf de factuur van PoliDirect. Deze kunt u in dit geval vervolgens zelf bij uw zorgverzekering declareren.

In het geval van een contract, ontvangt u alleen een factuur voor het eigen risico
In het geval van geen contract, ontvangt u de factuur van PoliDirect

Meer informatie over zorgkosten en -verzekering

De basisverzekering

De zorg die u bij PoliDirect ontvangt, valt onder de basisverzekering. De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. De basisverzekering dekt de standaard zorgkosten, zoals een bezoek aan de huisarts, maar ook allerlei onderzoeken en behandelingen.

Wat is het eigen risico?

Iedereen die een Nederlandse zorgverzekering heeft en 18 jaar of ouder is, heeft jaarlijks te maken met het eigen risico. Het eigen risico is een drempelbedrag dat u zelf moet betalen en is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden.

Kortom: u betaalt zelf de zorgkosten tot de hoogte van het eigen risico.

De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk verplichte eigen risico. Momenteel is het bedrag €385,-. Dit kunt u verhogen tot maximaal €885,- per jaar om uw maandelijkse premie te verlagen. Alles wat meer is dan het eigen risico, wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Als u een onderzoek en behandeling ondergaat van €900,-, betaalt u dus alleen €385,-. De overige €515,- (incl. de eventuele eigen bijdrage) wordt vergoed. Heeft u uw eigen risico al opgemaakt? Dan wordt het volledige bedrag vergoed. Ieder jaar start de teller van het eigen risico opnieuw.

Let op! Het eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage.

Wat is de eigen bijdrage?

Als er geen contract tussen uw zorgverlener en zorgverzekeraar is, kan het zijn dat de zorgverzekeraar een eigen bijdrage rekent (naast het eigen risico).

Ook wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract, maar bij PoliDirect komt u niet voor onverwachte kosten te staan. U hoeft de eigen bijdrage niet te betalen. Deze wordt door PoliDirect kwijtgescholden.

Zo krijgt iedereen dezelfde zorg voor dezelfde prijs. Dat is wel zo eerlijk!

Waar is de akte van cessie voor?

De akte van cessie is een soort toestemmingsformulier. Met een akte van cessie geeft u PoliDirect toestemming om de factuur namens u in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u bij de balie vragen om een akte van cessie te ondertekenen. Let op: niet alle zorgverzekeraars staan dit toe.

Indien de verzekeraar het niet toestaat, krijgt u zelf de factuur van PoliDirect. Deze kunt u in dit geval vervolgens zelf bij uw zorgverzekering declareren.

De factuur

Minimaal 90 dagen na uw bezoek aan PoliDirect sturen wij u of uw zorgverzekeraar de factuur.
Heeft u een factuur ontvangen en wilt u hier meer informatie over?

Hoe worden de zorgkosten opgebouwd?

Als u naar ons verwezen bent, wordt er bij ons een zorgtraject gestart, ook wel een DBC (diagnose-behandelcombinatie) genoemd. Alle zorgactiviteiten die we uitvoeren om een diagnose te kunnen stellen of een aandoening te behandelen worden als ‘zorgproducten’ in uw zorgtraject geregistreerd. U kunt het zorgtraject als een soort digitaal mapje zien, waar alle activiteiten in worden opgeslagen.

Minimaal 90 dagen nadat uw onderzoek of behandeling bij PoliDirect, maken we een rekening op met daarin alle gemaakte zorgkosten op basis van de geregistreerde zorgproducten in uw zorgtraject.

Deze kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • Welk type zorg noodzakelijk is: dit kan variëren van het voorschrijven van medicatie tot een onderzoek, ingreep of operatie.
  • Het aantal bezoeken bij de specialist dat nodig is.

We kunnen hierdoor pas achteraf aangeven welke zorgkosten er in totaal zijn gemaakt.

Bij onze tarieven kunt u zien welke prijzen we voor welke zorgproducten regelen.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik vooraf geen prijsopgave krijgen?

De zorgkosten die u bij ons maakt, zijn afhankelijk van een aantal factoren o.a.:

  • De soort behandeling waarvoor u verwezen bent;
  • Welk soort behandeling noodzakelijk is: dit kan variëren van het voorschrijven van medicatie tot een onderzoek, ingreep of operatie;
  • Het aantal bezoeken bij de specialist dat nodig is.

(…)

Waarom heb ik een factuur ontvangen?
Waarom declareert PoliDirect niet rechtstreeks bij mijn verzekeraar?
Waarom krijg ik zo’n hoge rekening?
Waarom ontvang ik nu pas een factuur?
Mijn zorgverzekeraar heeft geen contract met PoliDirect, moet ik nu meer betalen?

Start typing and press Enter to search